Alla kristna borde vara beväpnade

Kristna måste vara beredda på att försvara sig själva och andra. Såsom samhället ser ut idag, med frekvent våld, en våldtäktsvåg som polisen inte får bukt med samt en kraftigt ökad förekomst av vapen är det värt att begrunda huruvida en kristen man är tillräkligt kapabel att uppfylla sin bibliska plikt att skydda sin familj? 

Bibeln säger “Om någon inte tar hand om sina närmaste, och särskilt sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror.” – 1 Timoteus 5:8 (SFB)

Primärt handlar den här versen om trogna änkors arbete. Versen är dock applicerbar även på män. Det finns ju flera olika sätt att ta hand om sin familj på. En är givetvis att försörja rent ekonomiskt, en uppgift Bibeln tillskriver mannen. Men att ta hand om någon kan också vara till exempel andligen, eller att skydda sin familj. 

Skulle någon påstå att en man som tjänade mycket pengar och köpte bra mat och dyra kläder till sin familj, men lät familjen bo i ett farligt område med mycket orolighet och kriminalitet verkligen tog hand om sin familj efter bästa förmåga? Skulle han då inte snarast försöka flytta med dem till ett tryggare område?

Självklart är kvinnor och barns trygghet viktigare än materiella ting vi kan köpa för pengar.

I King James perfekta bibelöversättning lyder versen “But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.”

Det engelska ordet “provide” kan man översätta med att sörja för någons behov. Onekligen är familjens fysiska säkerhet och trygghet något som det är en kristen mans uppgift att ta ansvar för.

När lagarna i ett land blir till fara för dess medborgare är det rimligt att dessa medborgare överväger civil olydnad snarare än att passivt förgås under ett orättfärdigt styre.

“Då svarade Petrus och apostlarna: “Man måste lyda Gud mer än människor.” – Apg 5:29

Pacifism är inte en biblisk lära. Jesus befallde sina lärjungar att bära svärd. Det står i Lukas 22:35-38 “Sedan sade han till dem: “När jag sände ut er utan börs, väska och sandaler, saknade ni då något?” De svarade: “Nej, inget.” “Men nu”, sade han, “ska den som har en börs ta med den, och likaså den som har en väska. Och den som inte har ett svärd ska sälja sin mantel och köpa sig ett, för jag säger er att detta som står skrivet måste uppfyllas på mig: Han blev räknad bland förbrytare. Det som är sagt om mig blir nu uppfyllt.”

Då säger kanske någon att det visst inte rör sig om ett riktigt svärd, utan är bildspråk. Men i nästa mening svarar lärjungarna honom “De sade: “Herre, här är två svärd.”, varpå Jesus svarade “Han svarade dem: “Det räcker.”

Här ser vi alltså att det rörde sig om riktiga svärd. Då säger kanske någon att det var för att uppfylla profetia, eftersom det ju står “…jag säger er att detta som står skrivet måste uppfyllas på mig: Han blev räknad bland förbrytare. Det som är sagt om mig blir nu uppfyllt.”

Men betänk då detta: Var Jesus en förbrytare? Svaret är givetvis nej. De Kristusförnekande rabbinska judarna ansåg honom förvisso en hädare, men deras syn på honom gjorde honom inte till förbrytare, än mindre var Jesus på något sätt orättfärdig i det att hans sällskap var beväpnat.

Notera också att lärjungarna redan hade dessa svärd. De behövde alltså inte ta Jesu råd och sälja sina mantlar för att köpa svärd.

En liknande inställning till vapen ser vi i Femte Moseboken. När Gud instruerar israeliterna i hur de ska förhindra smitta och orenhet genom att uträtta sina behov utanför lägret utgår Gud ifrån att var och en innehar ett vapen. 

King James Bibel lyder “Thou shalt have a place also without the camp, whither thou shalt go forth abroad: And thou shalt have a paddle upon thy weapon; and it shall be, when thou wilt ease thyself abroad, thou shalt dig therewith, and shalt turn back and cover that which cometh from thee…” – Deut 5:12-13 (KJV)

Gud säger alltså i princip att när du behöver uträtta dina behov, sätt då fast en spade på ditt vapen som du kan täcka över det med. Det tycks som en självklarhet att israeliterna var beväpnade och stridskunniga.

Vad ska man då rent konkret göra om man vill vara trygg och säker, eller om man som man vill kunna försäkra sig om att man kan sörja för sin familjs säkerhet?

Delvis är det viktigt att vara stark och något tränad i att kunna försvara sig. Jag ska försöka att skriva så rakt på sak som möjligt så att det är applicerbart. I princip räcker armhävningar och upphopp långt för att bygga en bra grundstyrka för såväl män som kvinnor. 

Det kan se ut såhär för en tämligen otränad: 5 eller 10 armhävningar gånger 3 eller 4, och lika många upphopp, upprepat två gånger per vecka. Är man starkare än så kan man göra till exempel 20 armhävningar gånger 3 eller 4, och lika många upphopp. 

Detta är givetvis bara ett förslag. Någon springer veckovis och någon tränar med vikter. Det är en fråga om vad man tycker om, men någon form av regelbunden styrketräning är starkt att rekomenderas för män. 

Kampsport är ett ypperligt alternativ, men de asiatiska kampsporterna (Budo) har ofta religiösa element som inte passar sig för en kristen. De är dessutom ofta helt värdelösa i faktiskt självförsvarssyfte. 

Beprövade kampsporter som tränas av olika polisorganisationer och av militär är att föredra. De är bevisat effektiva. Det är främst Boxning, MMA, Muay Thai (Thaiboxning), Brasiliansk Jiu-jitsu och kanske Judo och Krav Maga. Tränar du någon av dessa i ett års tid så kommer du att lära dig bra grunder i självförsvar. I synnerhet de tre förstnämnda är att föredra.

Kom ihåg vad kung David sa “…Lovad vare HERREN, min klippa, han som lärde mina armar att kriga, mina händer att strida…” – Ps 144:1 (1917)

Och “…du som lärde mina händer att strida och mina armar att spänna kopparbågen!” – Ps 18:35

I praktiken handlar det om att öka sitt våldskapital för att försäkra sig om att man kan avvärja våld.

I dagens samhälle är det som sagt värt att betänka huruvida det är rätt och riktigt att laglydiga medborgare inte ens har rätt att inneha något så värdelöst som pepparspray medan varenda stad är full av illegala vapen bland människor som utgör ett hot mot resten av befolkningen?

Här i USA har man rätt att bära kniv (lagarna skiljer sig mellan delstaterna). I de flesta delstater får man ansöka om licens att bära pistol, antingen synligt eller dolt under kläderna. Pepparspray säljs på bensinmackarna utan åldersgräns. Hotet är detsamma över hela världen, men försvarslösheten är ett svenskt fenomen.

Bör då svenskar överväga att beväpna sig? Exempelvis är ett hagelgevär för jakt också ett bra vapen för att skydda hemmet. Överväger man att bära en kniv bör man bära en slidkniv, det vill säga inte en fällkniv av någon sort. En vanlig morakniv är ett billigt och pålitligt alternativ. 

Man bör också vara medveten om att det är ett brott som faller under vapenlagen och att man kan få betala ringa böter om polisen mot all förmodan skulle ha en aning om att man bär den, och att de dessutom skulle bry sig. Det är ett bagatellbrott, men likväl ett brott. 

Notera att jag uppmnar till att man begrundar dessa frågor, men att jag inte uppmanar något att bryta mot svensk lagstiftning.

Halvautomatisk pistol av märket Smith & Wesson, lämplig att bäras i självförsvarssyfte eller förvaras i bilen (USA)
Alla kristna borde vara beväpnade