Coronavirus, förtröstan och frälsning

Ordspråksbokens tjugoförsta kapitel läser i trettioförsta versen att “Hästar rustas ut för stridens dag, men från HERREN är det som segern kommer.” – (Ord 21:31 1917)

En sådan visdom kan vi behöva ta till oss idag när coronaviruset vuxit till en global pandemi, men också blivit något av ett panikens tillstånd hos många. Den ovisshet inför framtiden som kommer i anslutning till denna situation skapar oro och rädsla hos många. Det är alldeles naturligt att känna sig såväl hjälplös som förvirrad.

I versen ovan är Skriften tydlig med att vi som människor visst bör rusta oss och strida så gott vi kan, men att vi aldrig får glömma realiteten att Herren Jehova är den som slutligen ger oss seger. Detta såväl i krig som i motgång och sjukdom. Mot detta virus ska vi givetvis bruka försiktighet och se till att vi är redo resursmässigt för karantän och så vidare, men Gud är den som ytterst håller vår hälsa i sin hand.

Varifrån kommer egentligen coronaviruset? Är det mänskligt skapad biologisk krigföring, eller ett resultat av kinesisk brist på hygien? Frågorna hopar sig naturligvis, men sanningen är nog att att vi aldrig med säkerhet kommer att få vetskap.

Bibeln lär oss dock gång efter annan att förtrösta på Gud, att inte vara rädda, och att vänta på vad Gud ska göra. Om vi förstår att Gud känner till våra alla behov, och vi med frälsningsvisshet lever ett liv i bön efter Herrens ord så kan vi genom att applicera ett vidare perspektiv sova gott om natten med tilltro till att Gud tar hand om oss.

“Jag sökte HERREN, och han svarade mig, och ur all min förskräckelse räddade han mig.” – Psalm 34:5

När vi vet att vi är frälsta av nåd genom tro på Jesu verk på korset kan vi betänka det han säger till oss i slutet av missionsbefallningen: “Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Matt 28:20 SFB)

Det finns oändlig förtröstan och beskydd hos Jesus. Se till att du är säker på att du är frälst. Bibeln säger “…Se, nu är den välbehagliga tiden; se, nu är frälsningens dag.” (2 Kor 6:2)

Frälst blir du genom att förstå att Jesus dog på korset för din synd, att han fastän han var utan synd iklädde sig din synd och dog, blev begraven och tog ditt helvetesstraff och på tredje dagen uppstod igen så att du genom att sätta din tillit till hans verk på korset tillräknas hans rättfärdighet inför Gud fader, slipper syndens helvetesstraff och får evigt liv och ett hem i himlen när du dör.

Be Jesus att han räddar dig från helvetet och ger dig ett hem i himlen.

Ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.” – Romarbrevet 6:23

“Ty av nåden ären I frälsta genom tro — och det icke av eder själva, Guds gåva är det — icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig.” – Efesierbrevet 2:8-9

“Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.” – Johannes 3:16

Coronavirus, förtröstan och frälsning

Varning för ständig polemik

Det stämmer att vi som kristna måste ta samhällsansvar. Vi måste stå upp för det goda, och säga ifrån när den här tidens ideal och värderingar i själva verket är mycket onda, förvrängda och störda.

“And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them” – Eph 5:11 (KJV)
 

Det samma gäller villoläror och falska profeter, folk som förvränger vad Bibeln lär och predikar falskheter. Då är det vår uppgift att peka ut dem och säga emot dem. Det är helt bibliskt.

“Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.” – 1 Joh 4:1

“Them that sin rebuke before all, that others also may fear.” – 1 Tim 5:20

“Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine.” – 2 Tim 4:2

Det är dock en smal väg där man bör vara aktsam så att man inte faller i ändera dike. 

“Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother’s eye.” – Matt 7:5

De flesta kristna idag, säger absolut ingenting alls emot den villfarelse och den ondska som propageras i samhället och marknadsförs som postmodern godhet. Då förnekar man Bibeln och i förlängningen Kristus.

Där vill man inte vara som kristen. Dit är man inte kallad. Man är kallad till frimodigt motstånd i rättfärdighet.

Å andra sidan måste man vara försiktig och granska sina egna avsikter. Är man driven av nitälskan för Herrens ord, eller av högmod, stolthet, uppblåst av sin kunskap? 

“Be not righteous over much; neither make thyself over wise: why shouldest thou destroy thyself?” – Ecc 7:16

Kristen tro kan aldrig främst drivas av polemik. Om du ständigt behöver något att vara emot, någon att säga emot, något att peka på och distansera dig ifrån för att därigenom finna din egna identitet i Kristus, så står det illa till med din tro. 

“But the end of all things is at hand: be ye therefore sober, and watch unto prayer. And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins.” – 1 Pet 4:7-8

Vi ska peka finger och döma rättfärdigt, men vi ska också akta oss själva och vara ödjuka. Vi är också kallade att leva i frid med människor så långt vi kan. Din tros motivation borde inte vara polemik, utan glädje i din frälsning.

“Rejoice in the Lord always: and again I say, Rejoice.” – Phil 4:4

“Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.” -Hab 3:18

“These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full.” – Joh 15:11

Varning för ständig polemik