Öppen ursäkt till Tommy Dahlman

Jag skrev för ett år sedan en tanke angående att predikant Tommy Dahlman förmodades köpt sex. Min kritik var egentligen inte gällande honom som person, utan jag ansåg det nödvändigt att påpeka det ljumma och ohelgade skick i vilket den svenska kristenheten befinner sig i.

Om en predikant köper sex är det givetvis allvarligt i den meningen att hans föredöme och vittnesbörd smutsas ner. Jag vill ändock ta några rader att klargöra att jag anser det fullt förståeligt och mänskligt att en kristen faller i svår synd. Det kan hända den bästa, det hände Moses och Kung David.

I efterhand har jag gruvat mig över huruvida det var att så att säga sälla mig till skvallerpressen att skriva om det, även om mina intentioner som sagt var goda och ämnat till uppbyggelse för kristenheten.

Jag vill därför härmed öppet be om ursäkt för att eventuellt ha bidragit till något drev mot honom och hoppas Tommy att om du läser detta så kan du godtaga min ursäkt och bön för dig. Du är välkommen att skriva ett e-post till mig för vidare vänskapligt samtal.

“Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder.” – 1 Petrus 4:8

“Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.” – 1 Johannes 1: 8-10

Öppen ursäkt till Tommy Dahlman

Har predikant Tommy Dahlman köpt sex?

Den svenska frikyrkan är mycket liberalteologisk och kantad av den ena skandalen efter den andra. I synnerhet måste man som kristen se till ledarskapets ansvar för detta. Bibeln är tydlig med att man ska vörda en äldste, men sätter ändå desto högre vikt vid kvalifikationer för ledare och pastorer.

Nyligen har det rapporterats i media att en “kristen ledare” eller “kyrkoprofil” har erkänt och dömts till böter för att ha köpt sex i Örebro i November månad 2019. (Dagen.se, Aftonbladet.)

Enligt flashback forum förfaller Tommy Dahlman vara den skyldige. Dels bekräftas det media rapporterar om den skyldige, att denne lösts från samtliga uppdrag hos arbetsgivaren, dels förekommer ett strafföreläggande från Åklagarmyndigheten i Örebro där en Tommy Dahlman döms till 15 500 sek i dagsböter för köp av sexuell tjänst. Även en annan sida bekräftar att det rör sig om den kristna profilen Tommy Dahlman. (aktuelltfokus.se)

I tidningarna har genom åren publicerats ett flertal skandaler kring Dahlman, bland annat har han tydligen haft alkoholproblem. Det kan hända den bästa, och visst är bibeln mycket tydlig med att vi har förlåtelse och nåd i överflöd i Kristus.

Anledningen till att jag ändå publicerar detta är att svensk media väljer att hänga ut den ene, men att övertäckta den andres synd. Detta är fel. Men också så är det dags att svensk kristenhet städar upp i egna led.

Vad har vi för förväntningar på de som företräder, officiellt eller ej, kristenheten? Vad tolereras av ledare och förebilder och vad blir konsekvenserna av deras beteende i längden för kyrkan och Kristi sak?

Det är hög tid att riktig helgelse predikas utan rädsla för att trampa synden på tårna, samt att det är dags för kristna i Sverige är sätta och leva upp till en högre standard.

Har predikant Tommy Dahlman köpt sex?