Hur bör kristna rösta i riksdagsvalet?

Gällande det annalkande riksdagsvalet ser jag hur den svenska kristenheten resonerar sinsemellan. Det förefaller som att gemene kristen brottas mellan främst tre politiska positioner.

Den ena är att traditionsenligt rösta på Kristdemokraterna, även om de sedan länge vurmar för homo-frågor och nedbrytandet av den kristna kärnfamiljen, såväl som att de alldeles nyligen befäst sin position som långt gånget abortliberala, för att inte nämna att de är helt för den extrema massinvandring som pågått under årtionden och sedermera det folkutbyte som följt.

Den andra positionen är de kristna som besviket sett hur KD sålt ut sin forna kristna profil till att bli ett liberalkonservativt parti i mängden, och som likt många socialdemokratiska väljare röstar på Sverigedemokraterna för att de uppfattas stå för en i praktiken mer socialkonservativ politik.

Dessa kristna kanske förstått hur dramatiskt den radikala invandringen drabbat Sverige och svenskarna över tid, och tröttnat på solidarisk retorik från högerpartierna, medan vanliga svenskar drabbas till följd av denna asylpolitik. De kristna som röstar på Sverigedemokraterna verkar ha tröttnat på att svenskars skattemedel tas från svensk välfärd och äldreomsorg för att spenderas på asylanter som tydligt inte varit landet eller folket till gagn.

Den tredje positionen är en liten skara av vad jag bedömer som något mer idealistiskt sinnade kristna som propagerar för att samvetsrösta. Det vill säga att de på biblisk grund hävdar att vi som kristna borde prioritera i enlighet med bibliska värderingar och därmed rösta för ett stopp av den allra värsta synden, mord, därmed alltså att rösta primärt emot abort.

Den grupp jag syftar på är givetvis Kristna Värdepartiet. Jag följde tidigt Kristna Värdepartiet och har haft en del kommunikation med deras företrädare och medlemmar och ämnade vid deras start även att engagera mig.

Det jag de senaste åtta åren har sett är att de dock inte ska förstås som något annat än en parlamentarisk förlängning av dess partiledare Mats Selanders antiabortorganisation Människorätt för ofödda.

Jag står givetvis bakom deras position gällande abort, men anser att deras politik i övrigt är meningslös och ogenomtänkt. Partiet erbjuder inga lösningar på de problem som Sverige står inför, utan använder sig av ett billigt knep av att hänvisa till en kristen kärnfråga för att dra röster till en i övrigt tafatt inrikespolitik.

Precis som Kristdemokraterna och stora delar av frikyrkan ser de heller inga problem med massinvandringen, utan ser gärna att fler kommer (i synnerhet om de är eller blir kristna). I sitt partiprogram föreslår man som riksdagspartierna att vi bör behandla massinvandringens symptom med skattemedel genom att finansiera fler poliser. Man vill alltså inte göra sig av med utländska våldtäktsmän och mördare, utan enbart lagföra dem i högre grad.

En kristen väljare bör helt korrekt tänka utifrån bibliska principer. Men att bibliska principer skulle innebära att Sverige har en skyldighet att ta emot och försörja hundratusentals immigranter är fel. Sverige har i ett halv sekel haft en hejdlös och stundtals okontrollerad invandring från tredje världen.

Vi har varit långt mer solidariska än många andra europeiska länder, för att inte tala om vårt bistånd. Sverige har också drabbats hårt av massinvandringens effekter i form av gängkriminalitet, extrema kostnader för staten och kommuner, samt en överbelastad välfärdsstat där bland annat sjukvården går på knäna till följd.

Jesus säger i Matteusevangeliet att “Hedra din far och mor” och “Du skall älska din nästa som dig själv.” (Matt 19:19) Det är sanslöst att detta har kommit att betyda att vi har en moralisk skyldighet att öppna våra gränser och ge bort allt vi har, till vårt eget och våra medmänniskors förfall.

Hur kan vi hedra våra fäder och mödrar om vi sker ner på pensioner och äldreomsorgen till förmån för främlingar som vi inte har något ansvar för? Detta ansvar har vi ändock tagit oss, på bekostnad av vår egen nästa. Är man kritisk mot invandringen har man tidigare kallats rasist. Riktigt rasistiskt är snarare att enbart icke-svenskar tycks förtjäna att bli omhändertagna och försörjda av svenska skattemedel.

Abort är givetvis någonting fruktansvärt och ett tecken på ett mycket dekadent samhälle. Men rätten till liv är inte den enda bibliska principen. Som just påpekats har vi ett ansvar för alla människor, exempelvis svenska fattigpensionärer. Att rösta emot abort när landet Sverige och det svenska folket står inför det värsta hotet någonsin, nämligen ett fullständigt folkutbyte subventionerat av de senaste regeringarna, är som att lacka om båten när den redan håller på att sjunka.

Visst vore det fantastiskt om svensk abortstatistik kunde minskas drastiskt, men om inte den hejdlösa invandringen stoppas omedelbart kommer inget Sverige finnas där svenska barn kan födas och växa upp. Att övertyga sekulära svenskar att inte abortera sina barn genom politiska medel är således i nuläget att slå i luften. Att fortsätta ta emot asylinvandrare när vår egna välfärd krackelerar är oansvarigt och varken solidariskt mot invandrare eller vår egna befolkning. När man får en pistol riktad mot sig är det knappast dags att oroa sig för huruvida man glömde stänga av kaffebryggaren.

Abortmotståndet är viktigt och bör bedrivas med iver, men politiken måste fokuseras på nationen Sverige och svenskarnas överlevnad. Därför borde alla kristna först och främst rösta för ett stopp på invandringen och sedan driva abortmotståndet utanför politiken.

Nedan följer länkar till partier som på allvar är emot en fortsatt massinvandring.

https://alternativforsverige.se/politik

https://xn--motstndsrrelsen-llb70a.se/2022/08/22/tio-anledningar-att-rosta-pa-nordiska-motstandsrorelsen/

Hur bör kristna rösta i riksdagsvalet?

Nationalister och den judiska agendan

Att Sverigedemokraternas väljarkår vurmar för främlingar är inte nytt. För Sverigedemokrater tycks det kvitta fullständigt om Sverige över huvud taget hade en svensk population, så länge som de som befolkar Sverige känner sig svenska och betalar skatt.

Detta gäller såklart även det så kallade judiska folket. Sverigedemokraternas judekopplingar har varit tydliga genom åren, varför deras nyligen genomförda liberalisering är föga förvånande. Men när man även ser nationalister ge de judiska inflytarna rum, gillningar och retweets måste man fråga sig vad det är som försiggår.

Är det rimligt att som svensk med den svenska nationens intressen i åtanke ta del av åsikter från människor vars trohet ligger hos en ockupationsmakt i mellanöstern? Är det rekorderligt av svenska nationalister att sprida liberal smörja, poster av homofiler, perverst material eller tankegods från människor med enbart dekadens och rikets moraliska förfall som mål? Givetvis ej.

Den judiska agendan i Sverige är tydlig. De ämnar svartmåla muslimer som folk, genom att sprida desinformation om islam för att därigenom få svensken att agera pro-judiskt, samt driva på den sexuella samhällsdegenereringen. Svensken blir svag och därmed kan judiska globalister ta över.

Tro inte att någon står på Sveriges sida bara för att de ger sken av att göra det. Dessa står på sin stams sida, och den är inte hemmahörande i Sverige.

Svensken är dock vaggad till sömns med bröd och skådespel, pekandes på muslimen som det stora problemet, medan judens antikristna och globalistiska agenda kan fortgå ostört.


Var försiktig med vem du sprider på internet

Nationalister och den judiska agendan

Svenska pastorer är landsförrädare

Den svenska kristenheten företräds av impotenta hen-män som inte har ryggrad att predika mot synd, inte står upp för de kontroversiella lärorna i Bibeln, men däremot står på barrikaderna för politiskt opportunistiska socialistidéer som de hanrejer de är, så fort tillfälle ges.

“Ropa för full hals, håll inte tillbaka. Höj din röst som en basun och förkunna för mitt folk deras brott, för Jakobs hus deras synder.” – Jesaja 58:1 SFB

Stefan Swärd är en av dessa hen-marxister som länge vurmat för främlingar i Sverige medan han förmodligen aldrig yttrat ett kontroversiellt ord om något som faktiskt är bibliskt. (Jag hittade iaf inget när jag googlade)

Att vurma för att främlingar ska få stanna i Sverige när man inte entydligt sluter upp mot abort, homofili och invandrarvåld är hyckleri som visar vad dessa äckliga baby boomers egentligen har för avsikter. 

Landsförrädaren Stefan Swärd

Tillsammans med drygt hundra andra så-kallade pastorer signerade Swärd nyligen det fullkomligt Sverigehatande  “pastorsuppropet” som springer EU-globalisternas agenda fullt ut. I Aftonbladet och Dagen beskriver dessa pastorer hur de tar ställning för ett befolkningsutbyte, och kräver främlingars rätt till Sverige framför svenskars rätt till en fungerande svensk rättsstat.

(https://www.dagen.se/nyheter/nytt-pastorsupprop-infor-eu-valet-det-har-blivit-samre-1.1525430)

Artikeln inleds med social-gospel-parollen “Att värna om människor på flykt är en grundläggande kristen värdering”

Det låter ju nästan bra. Men stämmer det? Är flyktingpolitik något uppenbart och fundamentalt i Bibeln?

Nej, inte alls faktiskt. De verser dessa människor i regel faller tillbaka på kommer från den mosaiska lagen vilken de själva förnekar i allt som inte är politiskt korrekt, tex dödsstraff för mördare såväl som homofiler och äktenskapsbrytare och att det är motbjudande för en man att ha kvinnokläder. 

Observera att de verser de använder för sina antisvenska marxistsyften talar om främlingar, inte om ekonomiska migranter eller asylinvandrare.

Verserna lyder som följer


“När en främling bor hos er i ert land, ska ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor ibland er ska räknas som infödd hos er. Du ska älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren er Gud.” – 3 Mosebok 19:33-34 (SFB)


“Också ni ska älska främlingen för ni har själva varit främlingar i Egyptens land.” – 5 Mosebok 10:19


Dessa verser används alltså för att säga att okontrollerad massinvandring är ett påbud från Gud. Är det vad verserna säger? Nej. 

Det enda de talar om är hur du ska behandla främlingar i landet. Primärt talar Gud till de bibliska israeliterna, det är ett påbud rörande mellanmänskliga relationer mellan hebréer och hedniska proselyter- inte ett upprop till multikulturalism och öppna gränser. Att hävda annat är inte ett exegetiskt felsteg, det är lögn.

Låt oss titta närmare på några uttdrag ur pastorernas artikel.

“Viktor Orbán och andra politiska ledare göder och söker stöd i människors rädslor och hävdar att de ska rädda sina egna länder och Europa genom att bygga murar…”

De anser alltså inte att Europa är värt att räddas när befolkningen bokstavligen våldtas och mördas av låtsasflyktingar utan europeisk asylrätt eller faktiska asylskäl. (Inte för att det gjort någon skillnad) Istället misstänkliggör de folk på grund av deras högst legitima rädslor.

När svenska kvinnor gruppvåldtas och mördas vill svenska pastorer att du ska veta att de sätter invandrarnas situation först. 

Det viktiga för dessa vidriga människor är att deras kvinnohat kan få spridas till gemene man så till den milda grad att svenska kvinnor, precis som idag, kan gruppvåldtas och mördas utan att de ansvariga våldsamma främligarna får stå till svars för sina brott och faktiskt straffas. 

Artikeln fortsätter Vi kan även konstatera att samtalsklimatet blivit sämre. Det är skrämmande att ta del av det näthat och den rasism som sprids genom sociala medier. Vi behöver se fler motrörelser. Det krävs också att vi alla är vaksamma över vilket språk vi använder.”

Återigen anser dessa misogyna landsförrädare att antirasismen är det väsentliga. Vad som ligger bakom ilskan mot stora grupper invandrare och ett hårt språkbruk bekommer dem inte. Sveriges kristna företrädare vill att du ska veta att det är du som reagerar på befolkningsutbytet och invandrarvåldet som är problemet. 

De fortsätter Invandringens avigsidor betonas ständigt i dessa dagar. Förortskriminalitet, bidragsberoende, skolor som inte fungerar, segregation – det är många problem som hävdas bero på invandringen. Många av dessa drabbar främst alla de skötsamma invandrarna, inte de etablerade svenskarna.”

Notera att de säger att de nämnda problemen (av vilka de inte nämner våldtäkter och mord) “hävdas” bero på invandringen. Det innebär alltså att dessa folkförrädare på fullaste allvar har mage att i nationell media förneka att exklusivt etniska svenskar är offer för invandrarvåldet. Enbart svenska kvinnor gruppvåldtas av enbart somalier, eritreaner, afghaner m.fl. Har man läst ens en handfull förundersökningsprotokoll så är bilden entydig. (Den är lika entydig om man läst 100)

De skriver vidare att “I vår omvärld har retoriken blivit starkare för en sluten nationalism, ibland med kristna förtecken.”

Vad är det som är negativt med positiv nationalism, självbevarelsedrift och kristen traditionalism? Här läser vi mellan raderna hur den vänsterideologi som dessa herrar företräder lyser igenom. De vill utmåla sig som de kristna mot nationalisterna, men är i själva verket marxister som sparkar nedåt.

I en senare artikel tillfrågas Swärd varför de varnade för Trump och Orbán. Han svarade “För att de har blivit galjonsfigurerna för sluten nationalism och stopp för migration.

Swärd bekänner alltså färg helt öppet och ser nationalism som något destruktivt. Hans prioritet är invandringen, inte ett stopp på invandrarvåldet, samhällsmoralen eller ens rikets säkerhet. Nej, så länge det formligen väller in främlingar är dessa icke-kristna landsförrädare nöjda.
(https://www.dagen.se/nyheter/stefan-sward-vi-vill-ha-en-mer-generos-varld-1.1525985)

Som avslutande kommentar kan jag nämna att det tveklöst skulle vara så att om det forna teokratiska Israel hade åtnjutit svensk våldtäktsstatistik, upplopp och mordfall så hade varenda skyldig främling omgående stenats till döds för sitt brott. 

Däri ligger den slutgiltiga skillnaden, att under Guds lag skulle kriminella främlingar ha avrättats medan de i Sverige får finansiellt stöd till bostad och kanske helt slipper fängelsestraff.

Svenska pastorer är landsförrädare