Tre steg för att befria dig själv och Sverige

Det första du kan göra för dig själv och för Sverige, för att försäkra dig om att du faktiskt åstadkommer någonting av nytta för dig själv och nationen, är att växa upp och axla allt det ansvar som därtill hör.

Denna första punkt handlar i synnerhet om äktenskap, att du gifter dig och på så vis cementerar en stabil grund på vilken ditt resterande livsverk kan byggas. Äktenskapet har varit nationens kitt sedan urminnes tider, den minsta institution varur allt annat härör.

Det andra du kan göra är att skaffa många barn och uppfostra dem rätt. Lär dina barn god kristen moral, ge dem god självkänsla och lär dem att försvara sig själva och andra, både fysiskt och verbalt. Sverige är inte en geografisk plats, utan ett folk, ett rike och dess gemensamma anfäder och historia.

Det är därför i dubbel bemärkelse synd att svenskar skaffar så få barn. Gud befaller oss i Bibeln att föröka oss och säger även att barn är en Guds välsignelse.

Om du har möjlighet bör du hemundervisa dina barn (Finland, Usa eller liknade). Lär dina barn om Sveriges historia, om marxismens inflytande i samhället och den judiska ockupationsmakten.

Vänj dessutom dina barn vid att läsa mycket och spendera tid utomhus i naturen med dem. Hjälp dem att bli kompetenta, handlingskraftiga och starka. Svarva dina barn genom närvaro och medveten uppfostran till att bli tänkande, resonerande intellektuella människor med mod, erfarenhet och kunskap.

Det vill säga, sikta på att göra dem resistenta mot det gift som kommit av efterkrigstidens fårskallar till vuxna och deras världsfrånvända agenda av dekadens.

Det tredje du kan göra (fast detta kanske faktiskt är det första) är att kraftigt stärka ditt kapital och därmed ditt oberoende.

Med kapital menar jag två saker. Å ena sidan behöver du se till att du på något vis tjänar tillräckligt med pengar för att försörja din familj, samt kan bistå andra om det skulle behövas. Detta kan du göra på olika sätt, men det börjar i regel med att välja en karriär och se till att bli konkurrenskraftig i ditt fält. Det är oväsentligt om du utbildar dig till jurist eller ekonom, eller om du blir plåtslagare på gymnasiet.

Poängen är att du ska undvika att belåna dig så långt det går, tjäna så mycket du kan inom vad som är en  rimlig mängd arbete för en familjefar, samt investera så mycket du kan inför framtiden.

Målet är inte att bli rik, utan att vara medveten och strategisk med sina finanser så att man inte behöver vara beroende av konjunktur, arbete eller lån till den grad att man är begränsad och ens familjs livskvalitet försämras.

Den andra aspekten av att stärka sitt kapital handlar om ens våldskapital. Det betyder inte att man ska vara våldsam eller bruka våld, utan att man ska kunna bruka våld om det skulle behövas, och att det ska synas att man kan det.

Genom förmågan att använda våld förhindrar du våld. Det är enkelt. Den som är kort och tanig kan inte försvara sin familj. Den som är kort och bitig kan försvara sin familj. Den som är kort och tränat kampsport kan försvara sin familj. Den som är lång men tanig kan inte försvara sin familj. Detta är givetvis en förenkling, men stämmer ganska väl i Sverige där man inte kan bära vapen legalt.

Alltså bör du som man ägna dig åt någon form av styrketräning och någon form av effektiv kampsport. Du bör lära dig att äta rätt. Därigenom kommer du att kunna förhindra att du ser ut som ett klent offer, och behöver antagligen aldrig ens använda våld.

Om du ändock mot all förmodan skulle behöva bruka våld för att skydda din familj eller dig själv så kommer det att ligga i ditt intresse att vara starkare och överlag bättre förbered fysikt och mentalt på konfrontation. Det är betydligt svårare att övermanna en man på 180 cm som väger 80 kilo och har tränat boxing i ett år, än en man på 180 cm som väger 70 kilo och aldrig tränat någonting.

Betänk att svenska män idag, en tid då Sverige i princip är under ockupation av främmande folk som våldför sig på landet och dess medborgare, är kända för att vara fega och mesiga. Är det fördelaktigt?

Om det första folk du möter på stan tänker är att du ser ut som en svag mes, så är du varken i din bibliska roll som man, eller i en särskilt gynnsam situation i dagens asylsverige. Det är okej att bli arg, det är till och med ens plikt att såväl bli arg som att försvara sig själv och andra om de exempelvis utsätts för våld.

Dock får inte träning, precis som med allting annat, inte komma ivägen för familjen. Det är inget manligt med att träna två timmar om dagen för att kunna leva upp till homofila kroppsbyggarideal.

Tre steg för att befria dig själv och Sverige

Alla kristna borde vara beväpnade

Kristna måste vara beredda på att försvara sig själva och andra. Såsom samhället ser ut idag, med frekvent våld, en våldtäktsvåg som polisen inte får bukt med samt en kraftigt ökad förekomst av vapen är det värt att begrunda huruvida en kristen man är tillräkligt kapabel att uppfylla sin bibliska plikt att skydda sin familj? 

Bibeln säger “Om någon inte tar hand om sina närmaste, och särskilt sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror.” – 1 Timoteus 5:8 (SFB)

Primärt handlar den här versen om trogna änkors arbete. Versen är dock applicerbar även på män. Det finns ju flera olika sätt att ta hand om sin familj på. En är givetvis att försörja rent ekonomiskt, en uppgift Bibeln tillskriver mannen. Men att ta hand om någon kan också vara till exempel andligen, eller att skydda sin familj. 

Skulle någon påstå att en man som tjänade mycket pengar och köpte bra mat och dyra kläder till sin familj, men lät familjen bo i ett farligt område med mycket orolighet och kriminalitet verkligen tog hand om sin familj efter bästa förmåga? Skulle han då inte snarast försöka flytta med dem till ett tryggare område?

Självklart är kvinnor och barns trygghet viktigare än materiella ting vi kan köpa för pengar.

I King James perfekta bibelöversättning lyder versen “But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.”

Det engelska ordet “provide” kan man översätta med att sörja för någons behov. Onekligen är familjens fysiska säkerhet och trygghet något som det är en kristen mans uppgift att ta ansvar för.

När lagarna i ett land blir till fara för dess medborgare är det rimligt att dessa medborgare överväger civil olydnad snarare än att passivt förgås under ett orättfärdigt styre.

“Då svarade Petrus och apostlarna: “Man måste lyda Gud mer än människor.” – Apg 5:29

Pacifism är inte en biblisk lära. Jesus befallde sina lärjungar att bära svärd. Det står i Lukas 22:35-38 “Sedan sade han till dem: “När jag sände ut er utan börs, väska och sandaler, saknade ni då något?” De svarade: “Nej, inget.” “Men nu”, sade han, “ska den som har en börs ta med den, och likaså den som har en väska. Och den som inte har ett svärd ska sälja sin mantel och köpa sig ett, för jag säger er att detta som står skrivet måste uppfyllas på mig: Han blev räknad bland förbrytare. Det som är sagt om mig blir nu uppfyllt.”

Då säger kanske någon att det visst inte rör sig om ett riktigt svärd, utan är bildspråk. Men i nästa mening svarar lärjungarna honom “De sade: “Herre, här är två svärd.”, varpå Jesus svarade “Han svarade dem: “Det räcker.”

Här ser vi alltså att det rörde sig om riktiga svärd. Då säger kanske någon att det var för att uppfylla profetia, eftersom det ju står “…jag säger er att detta som står skrivet måste uppfyllas på mig: Han blev räknad bland förbrytare. Det som är sagt om mig blir nu uppfyllt.”

Men betänk då detta: Var Jesus en förbrytare? Svaret är givetvis nej. De Kristusförnekande rabbinska judarna ansåg honom förvisso en hädare, men deras syn på honom gjorde honom inte till förbrytare, än mindre var Jesus på något sätt orättfärdig i det att hans sällskap var beväpnat.

Notera också att lärjungarna redan hade dessa svärd. De behövde alltså inte ta Jesu råd och sälja sina mantlar för att köpa svärd.

En liknande inställning till vapen ser vi i Femte Moseboken. När Gud instruerar israeliterna i hur de ska förhindra smitta och orenhet genom att uträtta sina behov utanför lägret utgår Gud ifrån att var och en innehar ett vapen. 

King James Bibel lyder “Thou shalt have a place also without the camp, whither thou shalt go forth abroad: And thou shalt have a paddle upon thy weapon; and it shall be, when thou wilt ease thyself abroad, thou shalt dig therewith, and shalt turn back and cover that which cometh from thee…” – Deut 5:12-13 (KJV)

Gud säger alltså i princip att när du behöver uträtta dina behov, sätt då fast en spade på ditt vapen som du kan täcka över det med. Det tycks som en självklarhet att israeliterna var beväpnade och stridskunniga.

Vad ska man då rent konkret göra om man vill vara trygg och säker, eller om man som man vill kunna försäkra sig om att man kan sörja för sin familjs säkerhet?

Delvis är det viktigt att vara stark och något tränad i att kunna försvara sig. Jag ska försöka att skriva så rakt på sak som möjligt så att det är applicerbart. I princip räcker armhävningar och upphopp långt för att bygga en bra grundstyrka för såväl män som kvinnor. 

Det kan se ut såhär för en tämligen otränad: 5 eller 10 armhävningar gånger 3 eller 4, och lika många upphopp, upprepat två gånger per vecka. Är man starkare än så kan man göra till exempel 20 armhävningar gånger 3 eller 4, och lika många upphopp. 

Detta är givetvis bara ett förslag. Någon springer veckovis och någon tränar med vikter. Det är en fråga om vad man tycker om, men någon form av regelbunden styrketräning är starkt att rekomenderas för män. 

Kampsport är ett ypperligt alternativ, men de asiatiska kampsporterna (Budo) har ofta religiösa element som inte passar sig för en kristen. De är dessutom ofta helt värdelösa i faktiskt självförsvarssyfte. 

Beprövade kampsporter som tränas av olika polisorganisationer och av militär är att föredra. De är bevisat effektiva. Det är främst Boxning, MMA, Muay Thai (Thaiboxning), Brasiliansk Jiu-jitsu och kanske Judo och Krav Maga. Tränar du någon av dessa i ett års tid så kommer du att lära dig bra grunder i självförsvar. I synnerhet de tre förstnämnda är att föredra.

Kom ihåg vad kung David sa “…Lovad vare HERREN, min klippa, han som lärde mina armar att kriga, mina händer att strida…” – Ps 144:1 (1917)

Och “…du som lärde mina händer att strida och mina armar att spänna kopparbågen!” – Ps 18:35

I praktiken handlar det om att öka sitt våldskapital för att försäkra sig om att man kan avvärja våld.

I dagens samhälle är det som sagt värt att betänka huruvida det är rätt och riktigt att laglydiga medborgare inte ens har rätt att inneha något så värdelöst som pepparspray medan varenda stad är full av illegala vapen bland människor som utgör ett hot mot resten av befolkningen?

Här i USA har man rätt att bära kniv (lagarna skiljer sig mellan delstaterna). I de flesta delstater får man ansöka om licens att bära pistol, antingen synligt eller dolt under kläderna. Pepparspray säljs på bensinmackarna utan åldersgräns. Hotet är detsamma över hela världen, men försvarslösheten är ett svenskt fenomen.

Bör då svenskar överväga att beväpna sig? Exempelvis är ett hagelgevär för jakt också ett bra vapen för att skydda hemmet. Överväger man att bära en kniv bör man bära en slidkniv, det vill säga inte en fällkniv av någon sort. En vanlig morakniv är ett billigt och pålitligt alternativ. 

Man bör också vara medveten om att det är ett brott som faller under vapenlagen och att man kan få betala ringa böter om polisen mot all förmodan skulle ha en aning om att man bär den, och att de dessutom skulle bry sig. Det är ett bagatellbrott, men likväl ett brott. 

Notera att jag uppmnar till att man begrundar dessa frågor, men att jag inte uppmanar något att bryta mot svensk lagstiftning.

Halvautomatisk pistol av märket Smith & Wesson, lämplig att bäras i självförsvarssyfte eller förvaras i bilen (USA)
Alla kristna borde vara beväpnade