Alla kristna borde vara beväpnade

Kristna måste vara beredda på att försvara sig själva och andra. Såsom samhället ser ut idag, med frekvent våld, en våldtäktsvåg som polisen inte får bukt med samt en kraftigt ökad förekomst av vapen är det värt att begrunda huruvida en kristen man är tillräkligt kapabel att uppfylla sin bibliska plikt att skydda sin familj? 

Bibeln säger “Om någon inte tar hand om sina närmaste, och särskilt sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror.” – 1 Timoteus 5:8 (SFB)

Primärt handlar den här versen om trogna änkors arbete. Versen är dock applicerbar även på män. Det finns ju flera olika sätt att ta hand om sin familj på. En är givetvis att försörja rent ekonomiskt, en uppgift Bibeln tillskriver mannen. Men att ta hand om någon kan också vara till exempel andligen, eller att skydda sin familj. 

Skulle någon påstå att en man som tjänade mycket pengar och köpte bra mat och dyra kläder till sin familj, men lät familjen bo i ett farligt område med mycket orolighet och kriminalitet verkligen tog hand om sin familj efter bästa förmåga? Skulle han då inte snarast försöka flytta med dem till ett tryggare område?

Självklart är kvinnor och barns trygghet viktigare än materiella ting vi kan köpa för pengar.

I King James perfekta bibelöversättning lyder versen “But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.”

Det engelska ordet “provide” kan man översätta med att sörja för någons behov. Onekligen är familjens fysiska säkerhet och trygghet något som det är en kristen mans uppgift att ta ansvar för.

När lagarna i ett land blir till fara för dess medborgare är det rimligt att dessa medborgare överväger civil olydnad snarare än att passivt förgås under ett orättfärdigt styre.

“Då svarade Petrus och apostlarna: “Man måste lyda Gud mer än människor.” – Apg 5:29

Pacifism är inte en biblisk lära. Jesus befallde sina lärjungar att bära svärd. Det står i Lukas 22:35-38 “Sedan sade han till dem: “När jag sände ut er utan börs, väska och sandaler, saknade ni då något?” De svarade: “Nej, inget.” “Men nu”, sade han, “ska den som har en börs ta med den, och likaså den som har en väska. Och den som inte har ett svärd ska sälja sin mantel och köpa sig ett, för jag säger er att detta som står skrivet måste uppfyllas på mig: Han blev räknad bland förbrytare. Det som är sagt om mig blir nu uppfyllt.”

Då säger kanske någon att det visst inte rör sig om ett riktigt svärd, utan är bildspråk. Men i nästa mening svarar lärjungarna honom “De sade: “Herre, här är två svärd.”, varpå Jesus svarade “Han svarade dem: “Det räcker.”

Här ser vi alltså att det rörde sig om riktiga svärd. Då säger kanske någon att det var för att uppfylla profetia, eftersom det ju står “…jag säger er att detta som står skrivet måste uppfyllas på mig: Han blev räknad bland förbrytare. Det som är sagt om mig blir nu uppfyllt.”

Men betänk då detta: Var Jesus en förbrytare? Svaret är givetvis nej. De Kristusförnekande rabbinska judarna ansåg honom förvisso en hädare, men deras syn på honom gjorde honom inte till förbrytare, än mindre var Jesus på något sätt orättfärdig i det att hans sällskap var beväpnat.

Notera också att lärjungarna redan hade dessa svärd. De behövde alltså inte ta Jesu råd och sälja sina mantlar för att köpa svärd.

En liknande inställning till vapen ser vi i Femte Moseboken. När Gud instruerar israeliterna i hur de ska förhindra smitta och orenhet genom att uträtta sina behov utanför lägret utgår Gud ifrån att var och en innehar ett vapen. 

King James Bibel lyder “Thou shalt have a place also without the camp, whither thou shalt go forth abroad: And thou shalt have a paddle upon thy weapon; and it shall be, when thou wilt ease thyself abroad, thou shalt dig therewith, and shalt turn back and cover that which cometh from thee…” – Deut 5:12-13 (KJV)

Gud säger alltså i princip att när du behöver uträtta dina behov, sätt då fast en spade på ditt vapen som du kan täcka över det med. Det tycks som en självklarhet att israeliterna var beväpnade och stridskunniga.

Vad ska man då rent konkret göra om man vill vara trygg och säker, eller om man som man vill kunna försäkra sig om att man kan sörja för sin familjs säkerhet?

Delvis är det viktigt att vara stark och något tränad i att kunna försvara sig. Jag ska försöka att skriva så rakt på sak som möjligt så att det är applicerbart. I princip räcker armhävningar och upphopp långt för att bygga en bra grundstyrka för såväl män som kvinnor. 

Det kan se ut såhär för en tämligen otränad: 5 eller 10 armhävningar gånger 3 eller 4, och lika många upphopp, upprepat två gånger per vecka. Är man starkare än så kan man göra till exempel 20 armhävningar gånger 3 eller 4, och lika många upphopp. 

Detta är givetvis bara ett förslag. Någon springer veckovis och någon tränar med vikter. Det är en fråga om vad man tycker om, men någon form av regelbunden styrketräning är starkt att rekomenderas för män. 

Kampsport är ett ypperligt alternativ, men de asiatiska kampsporterna (Budo) har ofta religiösa element som inte passar sig för en kristen. De är dessutom ofta helt värdelösa i faktiskt självförsvarssyfte. 

Beprövade kampsporter som tränas av olika polisorganisationer och av militär är att föredra. De är bevisat effektiva. Det är främst Boxning, MMA, Muay Thai (Thaiboxning), Brasiliansk Jiu-jitsu och kanske Judo och Krav Maga. Tränar du någon av dessa i ett års tid så kommer du att lära dig bra grunder i självförsvar. I synnerhet de tre förstnämnda är att föredra.

Kom ihåg vad kung David sa “…Lovad vare HERREN, min klippa, han som lärde mina armar att kriga, mina händer att strida…” – Ps 144:1 (1917)

Och “…du som lärde mina händer att strida och mina armar att spänna kopparbågen!” – Ps 18:35

I praktiken handlar det om att öka sitt våldskapital för att försäkra sig om att man kan avvärja våld.

I dagens samhälle är det som sagt värt att betänka huruvida det är rätt och riktigt att laglydiga medborgare inte ens har rätt att inneha något så värdelöst som pepparspray medan varenda stad är full av illegala vapen bland människor som utgör ett hot mot resten av befolkningen?

Här i USA har man rätt att bära kniv (lagarna skiljer sig mellan delstaterna). I de flesta delstater får man ansöka om licens att bära pistol, antingen synligt eller dolt under kläderna. Pepparspray säljs på bensinmackarna utan åldersgräns. Hotet är detsamma över hela världen, men försvarslösheten är ett svenskt fenomen.

Bör då svenskar överväga att beväpna sig? Exempelvis är ett hagelgevär för jakt också ett bra vapen för att skydda hemmet. Överväger man att bära en kniv bör man bära en slidkniv, det vill säga inte en fällkniv av någon sort. En vanlig morakniv är ett billigt och pålitligt alternativ. 

Man bör också vara medveten om att det är ett brott som faller under vapenlagen och att man kan få betala ringa böter om polisen mot all förmodan skulle ha en aning om att man bär den, och att de dessutom skulle bry sig. Det är ett bagatellbrott, men likväl ett brott. 

Notera att jag uppmnar till att man begrundar dessa frågor, men att jag inte uppmanar något att bryta mot svensk lagstiftning.

Halvautomatisk pistol av märket Smith & Wesson, lämplig att bäras i självförsvarssyfte eller förvaras i bilen (USA)
Alla kristna borde vara beväpnade

Svenska pastorer är landsförrädare

Den svenska kristenheten företräds av impotenta hen-män som inte har ryggrad att predika mot synd, inte står upp för de kontroversiella lärorna i Bibeln, men däremot står på barrikaderna för politiskt opportunistiska socialistidéer som de hanrejer de är, så fort tillfälle ges.

“Ropa för full hals, håll inte tillbaka. Höj din röst som en basun och förkunna för mitt folk deras brott, för Jakobs hus deras synder.” – Jesaja 58:1 SFB

Stefan Swärd är en av dessa hen-marxister som länge vurmat för främlingar i Sverige medan han förmodligen aldrig yttrat ett kontroversiellt ord om något som faktiskt är bibliskt. (Jag hittade iaf inget när jag googlade)

Att vurma för att främlingar ska få stanna i Sverige när man inte entydligt sluter upp mot abort, homofili och invandrarvåld är hyckleri som visar vad dessa äckliga baby boomers egentligen har för avsikter. 

Landsförrädaren Stefan Swärd

Tillsammans med drygt hundra andra så-kallade pastorer signerade Swärd nyligen det fullkomligt Sverigehatande  “pastorsuppropet” som springer EU-globalisternas agenda fullt ut. I Aftonbladet och Dagen beskriver dessa pastorer hur de tar ställning för ett befolkningsutbyte, och kräver främlingars rätt till Sverige framför svenskars rätt till en fungerande svensk rättsstat.

(https://www.dagen.se/nyheter/nytt-pastorsupprop-infor-eu-valet-det-har-blivit-samre-1.1525430)

Artikeln inleds med social-gospel-parollen “Att värna om människor på flykt är en grundläggande kristen värdering”

Det låter ju nästan bra. Men stämmer det? Är flyktingpolitik något uppenbart och fundamentalt i Bibeln?

Nej, inte alls faktiskt. De verser dessa människor i regel faller tillbaka på kommer från den mosaiska lagen vilken de själva förnekar i allt som inte är politiskt korrekt, tex dödsstraff för mördare såväl som homofiler och äktenskapsbrytare och att det är motbjudande för en man att ha kvinnokläder. 

Observera att de verser de använder för sina antisvenska marxistsyften talar om främlingar, inte om ekonomiska migranter eller asylinvandrare.

Verserna lyder som följer


“När en främling bor hos er i ert land, ska ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor ibland er ska räknas som infödd hos er. Du ska älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren er Gud.” – 3 Mosebok 19:33-34 (SFB)


“Också ni ska älska främlingen för ni har själva varit främlingar i Egyptens land.” – 5 Mosebok 10:19


Dessa verser används alltså för att säga att okontrollerad massinvandring är ett påbud från Gud. Är det vad verserna säger? Nej. 

Det enda de talar om är hur du ska behandla främlingar i landet. Primärt talar Gud till de bibliska israeliterna, det är ett påbud rörande mellanmänskliga relationer mellan hebréer och hedniska proselyter- inte ett upprop till multikulturalism och öppna gränser. Att hävda annat är inte ett exegetiskt felsteg, det är lögn.

Låt oss titta närmare på några uttdrag ur pastorernas artikel.

“Viktor Orbán och andra politiska ledare göder och söker stöd i människors rädslor och hävdar att de ska rädda sina egna länder och Europa genom att bygga murar…”

De anser alltså inte att Europa är värt att räddas när befolkningen bokstavligen våldtas och mördas av låtsasflyktingar utan europeisk asylrätt eller faktiska asylskäl. (Inte för att det gjort någon skillnad) Istället misstänkliggör de folk på grund av deras högst legitima rädslor.

När svenska kvinnor gruppvåldtas och mördas vill svenska pastorer att du ska veta att de sätter invandrarnas situation först. 

Det viktiga för dessa vidriga människor är att deras kvinnohat kan få spridas till gemene man så till den milda grad att svenska kvinnor, precis som idag, kan gruppvåldtas och mördas utan att de ansvariga våldsamma främligarna får stå till svars för sina brott och faktiskt straffas. 

Artikeln fortsätter Vi kan även konstatera att samtalsklimatet blivit sämre. Det är skrämmande att ta del av det näthat och den rasism som sprids genom sociala medier. Vi behöver se fler motrörelser. Det krävs också att vi alla är vaksamma över vilket språk vi använder.”

Återigen anser dessa misogyna landsförrädare att antirasismen är det väsentliga. Vad som ligger bakom ilskan mot stora grupper invandrare och ett hårt språkbruk bekommer dem inte. Sveriges kristna företrädare vill att du ska veta att det är du som reagerar på befolkningsutbytet och invandrarvåldet som är problemet. 

De fortsätter Invandringens avigsidor betonas ständigt i dessa dagar. Förortskriminalitet, bidragsberoende, skolor som inte fungerar, segregation – det är många problem som hävdas bero på invandringen. Många av dessa drabbar främst alla de skötsamma invandrarna, inte de etablerade svenskarna.”

Notera att de säger att de nämnda problemen (av vilka de inte nämner våldtäkter och mord) “hävdas” bero på invandringen. Det innebär alltså att dessa folkförrädare på fullaste allvar har mage att i nationell media förneka att exklusivt etniska svenskar är offer för invandrarvåldet. Enbart svenska kvinnor gruppvåldtas av enbart somalier, eritreaner, afghaner m.fl. Har man läst ens en handfull förundersökningsprotokoll så är bilden entydig. (Den är lika entydig om man läst 100)

De skriver vidare att “I vår omvärld har retoriken blivit starkare för en sluten nationalism, ibland med kristna förtecken.”

Vad är det som är negativt med positiv nationalism, självbevarelsedrift och kristen traditionalism? Här läser vi mellan raderna hur den vänsterideologi som dessa herrar företräder lyser igenom. De vill utmåla sig som de kristna mot nationalisterna, men är i själva verket marxister som sparkar nedåt.

I en senare artikel tillfrågas Swärd varför de varnade för Trump och Orbán. Han svarade “För att de har blivit galjonsfigurerna för sluten nationalism och stopp för migration.

Swärd bekänner alltså färg helt öppet och ser nationalism som något destruktivt. Hans prioritet är invandringen, inte ett stopp på invandrarvåldet, samhällsmoralen eller ens rikets säkerhet. Nej, så länge det formligen väller in främlingar är dessa icke-kristna landsförrädare nöjda.
(https://www.dagen.se/nyheter/stefan-sward-vi-vill-ha-en-mer-generos-varld-1.1525985)

Som avslutande kommentar kan jag nämna att det tveklöst skulle vara så att om det forna teokratiska Israel hade åtnjutit svensk våldtäktsstatistik, upplopp och mordfall så hade varenda skyldig främling omgående stenats till döds för sitt brott. 

Däri ligger den slutgiltiga skillnaden, att under Guds lag skulle kriminella främlingar ha avrättats medan de i Sverige får finansiellt stöd till bostad och kanske helt slipper fängelsestraff.

Svenska pastorer är landsförrädare