Tre steg för att befria dig själv och Sverige

Det första du kan göra för dig själv och för Sverige, för att försäkra dig om att du faktiskt åstadkommer någonting av nytta för dig själv och nationen, är att växa upp och axla allt det ansvar som därtill hör.

Denna första punkt handlar i synnerhet om äktenskap, att du gifter dig och på så vis cementerar en stabil grund på vilken ditt resterande livsverk kan byggas. Äktenskapet har varit nationens kitt sedan urminnes tider, den minsta institution varur allt annat härör.

Det andra du kan göra är att skaffa många barn och uppfostra dem rätt. Lär dina barn god kristen moral, ge dem god självkänsla och lär dem att försvara sig själva och andra, både fysiskt och verbalt. Sverige är inte en geografisk plats, utan ett folk, ett rike och dess gemensamma anfäder och historia.

Det är därför i dubbel bemärkelse synd att svenskar skaffar så få barn. Gud befaller oss i Bibeln att föröka oss och säger även att barn är en Guds välsignelse.

Om du har möjlighet bör du hemundervisa dina barn (Finland, Usa eller liknade). Lär dina barn om Sveriges historia, om marxismens inflytande i samhället och den judiska ockupationsmakten.

Vänj dessutom dina barn vid att läsa mycket och spendera tid utomhus i naturen med dem. Hjälp dem att bli kompetenta, handlingskraftiga och starka. Svarva dina barn genom närvaro och medveten uppfostran till att bli tänkande, resonerande intellektuella människor med mod, erfarenhet och kunskap.

Det vill säga, sikta på att göra dem resistenta mot det gift som kommit av efterkrigstidens fårskallar till vuxna och deras världsfrånvända agenda av dekadens.

Det tredje du kan göra (fast detta kanske faktiskt är det första) är att kraftigt stärka ditt kapital och därmed ditt oberoende.

Med kapital menar jag två saker. Å ena sidan behöver du se till att du på något vis tjänar tillräckligt med pengar för att försörja din familj, samt kan bistå andra om det skulle behövas. Detta kan du göra på olika sätt, men det börjar i regel med att välja en karriär och se till att bli konkurrenskraftig i ditt fält. Det är oväsentligt om du utbildar dig till jurist eller ekonom, eller om du blir plåtslagare på gymnasiet.

Poängen är att du ska undvika att belåna dig så långt det går, tjäna så mycket du kan inom vad som är en  rimlig mängd arbete för en familjefar, samt investera så mycket du kan inför framtiden.

Målet är inte att bli rik, utan att vara medveten och strategisk med sina finanser så att man inte behöver vara beroende av konjunktur, arbete eller lån till den grad att man är begränsad och ens familjs livskvalitet försämras.

Den andra aspekten av att stärka sitt kapital handlar om ens våldskapital. Det betyder inte att man ska vara våldsam eller bruka våld, utan att man ska kunna bruka våld om det skulle behövas, och att det ska synas att man kan det.

Genom förmågan att använda våld förhindrar du våld. Det är enkelt. Den som är kort och tanig kan inte försvara sin familj. Den som är kort och bitig kan försvara sin familj. Den som är kort och tränat kampsport kan försvara sin familj. Den som är lång men tanig kan inte försvara sin familj. Detta är givetvis en förenkling, men stämmer ganska väl i Sverige där man inte kan bära vapen legalt.

Alltså bör du som man ägna dig åt någon form av styrketräning och någon form av effektiv kampsport. Du bör lära dig att äta rätt. Därigenom kommer du att kunna förhindra att du ser ut som ett klent offer, och behöver antagligen aldrig ens använda våld.

Om du ändock mot all förmodan skulle behöva bruka våld för att skydda din familj eller dig själv så kommer det att ligga i ditt intresse att vara starkare och överlag bättre förbered fysikt och mentalt på konfrontation. Det är betydligt svårare att övermanna en man på 180 cm som väger 80 kilo och har tränat boxing i ett år, än en man på 180 cm som väger 70 kilo och aldrig tränat någonting.

Betänk att svenska män idag, en tid då Sverige i princip är under ockupation av främmande folk som våldför sig på landet och dess medborgare, är kända för att vara fega och mesiga. Är det fördelaktigt?

Om det första folk du möter på stan tänker är att du ser ut som en svag mes, så är du varken i din bibliska roll som man, eller i en särskilt gynnsam situation i dagens asylsverige. Det är okej att bli arg, det är till och med ens plikt att såväl bli arg som att försvara sig själv och andra om de exempelvis utsätts för våld.

Dock får inte träning, precis som med allting annat, inte komma ivägen för familjen. Det är inget manligt med att träna två timmar om dagen för att kunna leva upp till homofila kroppsbyggarideal.

Tre steg för att befria dig själv och Sverige

Äktenskap och församlingsliv -Gästartikel

Gästartikel av broder Andreas Karlsson. Andreas är en broder i trettioårsåldern som vuxit upp inom pingst.

Ett äktenskap inför Gud är enbart mellan en man och en kvinna.

Efesierbrevet kapitel 5 (j.f. 1 Pet. 3:1-7, Col. 3:18-19 etc.) ger instruktioner. Detta är att mannen älskar sin hustru, såsom Kristus älskar sin brud församlingen och gav sitt liv för den. Samt att kvinnan ska respektera vördnadsfullt och vara lydig sin man, såsom även församlingen ska vara underordnad Kristus. Vilket kan sammanfattas i sista versen,

Men vad er angår skall var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa sin man vördnad.” Efesierbrevet 5:(22-)33 (SFB)

Det är onekligen så att detta är Guds bud för ett hållbart äktenskap. Om folk lydde bibelns råd, så skulle de vara lyckligare då Gud har skapat oss och vet allt om både män och kvinnor.

Detta kan låta svårt för dagens feministister att förstå, men Gud vet bäst för oss, inte Pridesympatisörer.

Sexualitet mellan en gift man och kvinna är något vackert som ger intimitet och livskraft då dess funktion är att skapa barn. All annan form av sexualitet är alltså mer eller mindre otukt, som skadar individen och samhället, som man ska avstå ifrån och varna andra för.

RFSL (Riksförbundet För Sexuell Lösaktighet) har alltså felat gravt! Den sexuella förvirringen idag har nog aldrig sett sin like, vilket gör att än mer perversa former av ”kärlek” samt vad folk kan se på i media börjar tillåtas i samhället, beteenden som är ytterst skamliga.

De flesta svenskar och församlingar har vänt kappan efter vinden och har inte vågat säga emot synden, vilket bidragit till att ondskefull sodomi, pornografi, våldtäkter och människohandel kan sprida sig som pesten!

Och ha ingen delaktighet i mörkrets ofruktbara gärningar, utan tillrättavisa dem i stället. För vad de gör i hemlighet är till och med skamligt att tala om. Men allt detta blir uppenbarat när det avslöjas av ljuset, för allt det som blivit uppenbarat är ljus. Därför säger han: Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så ska Kristus ge dig ljus.

Jag har ofta sett kvinnliga pastorer med korta kjolar, män med biffiga armar, samt med åtsittande kläder på deras scener – vad sänder det för signaler? Även många medlemmar klär sig sensuellt och utmanande, vilket med uppjagad konsertstämning, tyvärr ofta kan förleda till otukt.

Fly otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den som bedriver otukt syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den Helige Ande, som är i er och som ni har fått från Gud, och att ni inte tillhör er själva? För ni är dyrt köpta. Så förhärliga därför Gud i er kropp och i er ande, vilka tillhör Gud.1 Kor. 6:18-20 (Reformationsbibeln)

För ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra genom kärleken, för hela lagen är fullbordad i detta enda budord: Du ska älska din nästa som dig själv.Gal. 5:13-14 (Reformationsbibeln)

I församlingarna predikas inte nog mot den lustfyllda kulturen, som bidrar till de många skilsmässorna och aborterna vi ser i församlingar idag. Kyrkorna är inte nattklubbar eller konserter där man raggar och ska bli beundrad för sin skönhet, därför bör män och kvinnor klä sig med respekt och vördnadsfullhet. Iallafall män kan generellt vara väldigt känsliga för visuella intryck, och måste hela tiden kolla bort ifrån lättklädda kvinnor.

I allafall män kan generellt vara väldigt känsliga för visuella intryck, och måste hela tiden kolla bort ifrån lättklädda kvinnor.

Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.” Matteus 5:27-28 (SFB)

Församlingen måste vara ett föredöme och sträva efter att leva heligt inför Gud och hålla fåren obefläckade av världens synd. Det är en helig församling där vi ska ha uppbyggelse och kunna fly ifrån världens lusta och förfall.

Fly ungdomens onda begärelser, och far efter rättfärdighet, tro och kärlek, och frid med dem som av rent hjärta åkalla Herren.” – 2 Timoteusbrevet 2:22 (SV1917)

Täckande kläder är alltså att föredra, var och en får handla efter sitt Gudagivna samvete. Långt hår är ju givet kvinnan som ett täcke, men inte för att inge lusta i församlingen, utan för respekt till Gud och änglarna, för vissa kan det vara passande med täckande sjal annars, det är en ära för henne, men för en man är det en skam att ha långt hår. (1 Kor. 11:2-16).

Kvinnor ska även inte se ut och bete sig som män. Samt att männen bör ge upp sin femininitet och världsliga metrosexualitet. Många män har blivit veka av kulturen och inte tagit sin uppgift som Gud givit dem.

Kvinnor styr ibland över männen och tar positionen som pastor fast bibeln säger att detta är mannens ansvar. Idag är det lika vanligt att se kvinnliga förkunnare såsom manliga, fastän bibeln uttryckligen säger att kvinnor ska vördningsfullt underordna sig männen, även i församlingslivet (1 Kor. 14:34-40, 1 Tim. 3 etc).

Kvinnor har viktiga ansvarsområden att uppfostra barn, leda folk till frälsning, vara föredöme för barn samt kvinnor och män i sitt gudfruktiga beteende. Men endast männen har fått uppgiften att vara främsta ledare för sina familjer, samt som pastorer och äldsten i församlingarna.

För kvinnors, deras familjs och församlings skull är det bäst att respektera och förstå direktiven.

Likaså ska också kvinnorna pryda sig i anständig dräkt med blygsamhet och återhållsamhet, inte med håruppsättningar eller guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan med goda gärningar såsom det passar kvinnor som bekänner sig vara gudfruktiga. En kvinna bör i stillhet låta sig undervisas med all undergivenhet. Men jag tillåter inte en kvinna att undervisa, inte heller att bestämma över mannen, utan hon ska vara i stillhet. För Adam skapades först och sedan Eva. Och Adam blev inte bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. Men hon ska bevaras genom barnafödelsen, om de förblir i tro, kärlek och helgelse i renhet.

1 Timotheosbrevet 2:9-15 (Reformationsbibeln)

Det är alltså skillnad på ”världens” vishet och vad vår Fader vet är bäst för oss angående äktenskap och församlingsliv. Vi bör eftersträva att följ Guds ord som Guds utvalda och heligt folk.

Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans underbara gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.” – 1 Petrusbrevet 2:9 (Reformationsbibeln)

Äktenskap och församlingsliv -Gästartikel