Kristna borde stå upp emot invandringen

När jag uttrycker åsikter som är negativa mot massinvandringen och dess konsekvensen händer det ofta att kristna rynkar på näsan och skruvar på sig. Flera kristna har uttryckt skepsis när jag talat emot invandringen till Sverige, eftersom de inte vill vara rasister och så vidare.

Denna typ av emotionellt tänkande är inte bra, och det är en skam att svenska kristna inte har bättre urskiljningsförmåga än att de sväljer globalistisk antisvensk propaganda med hull och hår.

Det är nämligen inte rasistiskt att säga att Sverige är svenskarnas land. Detta är uppenbart i alla nationer, men i Sverige har det blivit ett laddat uttalande på grund av årtionden av kulturmarxistisk indoktrinering genom bland annat media och utbildningsväsendet.

Det är heller inte rasistiskt eller på något sätt ont att värja sig mot den stora mängd våld som Sverige och svenskar drabbats av de senaste åren som en direkt följd av ohämmad asylinvandring från tredje världen.

Tvärtom är det ont, ickekristet och fegt att som kristen låtsas som att detta inte sker, och vägra ta ställning för utsatta svenskar och för Sverige som nation.

Vilken kristen idag behandlar misshandlade eller gruppvåldtagna svenskar som sin nästa?

Vilken kristen idag är en barmhärtig samarit till de som drabbats av invandrarvåld, eller dömts för hets mot folkgrupp i ett försök från staten att kväva motståndet mot asylvåldet?

Vilka kristna idag värnar Sverige, Sveriges gränser, Sveriges kristna historia och rätt till autonomi?

Gus skapade separata nationer med separata språk. I bibeln skyddade man inte sällan städerna med beväpnade vakter och murar. De enda exemplen vi har på invandring i bibeln är proselyter eller resande som lydde under den mosaiska lagen. Hade Sverige varit forna teokratiska Israel så hade tusentals asylinvandrare avrättats av staten, och armén hade satts in för att mota ut merparten av de resterande ur landet.

“Den fick namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.” – 1 Mose 11:9 (SFB)

“Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar.” – Psalm 51:20 (1917)

“En och samma lag skall gälla för infödingen och för främlingen som bor ibland eder.” – 2 Mose 12:49

“Neka icke den behövande din hjälp, är det står i din makt att giva den.” – Ordspråksboken 3:27

När hundratusentals människor kommer till ett annat land för att söka asyl och de brottsstatistiska konsekvenserna är så brutala som i Sverige finns det ingen skyldighet för kristna att stödja det. Sällan föreligger faktiska asylskäl, men även om det gjorde det så har Sverige redan tagit emot hundratusentals för många asylanter, av vilka en stor del är otacksamma kriminella som förstör det svenska samhället via rasistiska övergrepp mot etniska svenskar och genom att kosta skattemedel. Kristnas faktiska skyldighet är att säga ifrån.

Kristna svenskar borde skämmas för sin globalistiska likgiltighet inför att deras landsmän förnedras, våldtas och bokstavligen dödas.

Kristna borde stå upp emot invandringen