Thoughts on protestantism and the doctrine of salvation

It seems clear that a large part of protestantism holds to the doctrine of true saving faith by grace as biblically described. Clearly, the world is largely ecumenical and individual are syncretic in their religious experience, but the simplicity of the view of saving faith is general for many different protestants alike. At least “on paper”.

Especially so when one considers that the dogmatic differences within general protestantism are of such sort that quite rarely has any soteriological implications.

For example, a baptist might belive that his saving faith is the decision of his individual will, a lutheran accredits the same faith to God through election, a presbyterian might do the same and further also believe in an election for some unto damnation, but all three will ultimately claim to posses the same salvific faith through the grace of God wholly apart from works.

Whereas the orthodox and catholic church bodies will openly attribute works merit in combination with faith as a necessity for salvation. This is certainly accurate for foreign religions as well, and even some revivalist-type denominations.

The issue is not belief in Christ, that is a universal scale-matter, as a predominant part of the religious world claims such to some degree. Within larger christendom Christ is certainly believed and preached, while the specifics of his salvific work in relations to it’s human recipient differs. So where can a line be drawn? Where does one distinctly move away from biblical salvation to the point where it is no longer there?

The overall foundational dogma of protestantism is, in the mind of the believer, sola fide. This is particular for protestantism and heresy for both orthodox and catholics.

One could say that there are essentially three international church bodies or camps; the orthodox, the catholic and the protestant. Perhaps a fourth being cults. One could also simplify and say that there are only two; the papist faith/works-camp and the faith alone-camp. Because again, realistically the doctrinal differences within these have no actual effect on salvation. (At least in theory)

Of course, many baptists and pentecostals will burst out saying “We are not protestants!” and claim succession from some unnamed true underground church movement throughout the ages. Nevertheless, if this is in fact the case then it is remarkable that they hold the majority of belief as the protestant churches, aside from american dispensational ideas.

Understandably, churches as well as individuals will differ in their faith and practise, simply due to the human factor and having different history and influx of ideas and culture. But largely, with an overall view of christendom, there should be no reason to doubt that biblical salvation is present here and there, all throughout the protestant church.

Thoughts on protestantism and the doctrine of salvation

Välsignelsen i dubbla gudstjänster

Idag var jag i kyrkan med familjen. En broder predikade om Mose liv och exempel. Det var bra. Han nämnde i förbigående fenomenet att det är olika personer som kommer på söndagsmorgnar, än vad det är som kommer söndagskvällar och onsdagskvällar.

Inom independent fundamental baptistkyrkor (oberoende fundamentala baptistkyrkor) är det nämligen kutym att ha tre gudstjänster per vecka, vilka man förväntas gå på om man är hängiven kristen. Det är en gammal tradition som lever kvar.

Man märker ganska snabbt att de som går ut och knackar dörr för att predika evangeliet, som kan sin Bibel och försöker att leva därefter, det är de som kommer på alla tre gudstjänster varje vecka. “Three to thrive” kallas det, alltså tanken att om man går på tre gudstjänster per vecka så frodas ens kristna liv, medan man hankar sig fram om man bara går på en.

Med min övertid och hektiska schema har vi haft svårt att gå mer än en gång i veckan. Även det har varit en kamp många gånger, och dessutom blir det svårt med alla barn. Men nu när brodern som predikade nämnde detta idag så tänkte jag att vi borde gå ikväll också!

Sagt och gjort kom vi iväg trots allt som måste förberedas inför måndag och ny vecka. Min vän, kyrkans bibliskt kvalificerade diakon, predikade om att välja att leva för Gud efter att vi blivit frälsta. Det var bra. Men det faktum att vi faktiskt kom dit, fick träffa och språka med bröderna och systrarna i tron och att barnen fick träna på att sitta ner och höra Guds ord, innan de fick leka med sina vänner, tror jag var viktigare.

Det blev till välsignelse, och jag blev själv uppmuntrad något av Guds ord. De två gudstjänsterna ramade in dagen fint, som för att helga hela söndagen. Vissa traditioner är tomma och obibliska, men andra är bra och kan stärka de frälsta i deras tro.

Hebréerbrevet 10:25, reformationsbibeln

Välsignelsen i dubbla gudstjänster

Varför ska kristna läsa Bibeln?

Ja som rubriken lyder, varför ska egentligen en kristen läsa Bibeln? Frågan kanske låter dum, lite självklar sådär, det är väl klart att kristna läser Bibeln, kanske du tänker? Men så är inte fallet.

Jag läste nyligen på Internet en ung man som frågade om en kristen verkligen kan sägas vara kristen om denne inte läst hela Bibeln? Personen menade att det ju är tveksamt huruvida man annars kan veta vad kristendomen handlar om, och därmed att det också torde vara svårt att veta vad man skriver under på.

Jag förstår resonemanget. Men till dig som tänker i sådana banor vill jag säga; Ja! Man kan vara kristen fast man bara läst eller hört väldigt lite ur Bibeln.

I egentlig mening betyder det om man är kristen att man är frälst. Frälst betyder räddad, från helvetesstraffet som vi gjort oss förtjäna av genom vår synd.

För att bli frälst krävs att du hör Guds ord och därefter sätter din tro på Jesus Kristus som din frälsare. Du måste förstå vem Jesus är och vad han gjorde för dig , och du måste tro på honom och på att det han gjorde för dig är det enda som kan rädda dig från helvetet och ta dig till himlen när du dör.

Att bli frälst är alltså att utan egen ansträngning eller bättring, genom din tro ta emot Guds gåva som är evigt liv.

Men kunskapen om detta kommer givetvis ur Guds ord. Utan att en människa fått höra en eller flera bibelverser kan den inte bli frälst.

“…So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.” – Rom 10:17

“How then shall they call on him in whom they have not believed? and how shall they believe in him of whom they have not heard?…” – Rom 10:14

For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation…” Rom 1:16

 

Genom Bibeln lär du känna Gud och hans vilja

Men detta betyder inte att det finns någon särskild mängd Bibel man måste höra för att kunna bli frälst. Däremot är det ändå så att Gud vill att du ska läsa Bibeln regelbundet efter att du blivit frälst.

Herren Gud talar genom sitt ord, och han vill att du ska lära känna honom, hans lagar, löften och hans vilja. Gud både lär och välsignar oss människor genom sitt ord.

“This book of the law shall not depart out of thy mouth; but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein: for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success.” – Joshua 1:8

“Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord; and in his law doth he meditate day and night.” – Psalm  1:1-2

 

Bibeln är Guds karta för ditt liv

Nuförtiden är liberal kristendom populär. Det finns olika samfund och läror som alla kan anses liberala i den bemärkelse att de struntar i mycket av vad Bibeln lär, de klär sig världsligt och har världsliga värderingar samtidigt som de påstår sig ha den ursprungliga radikala kristna tron.

Detta kan man kalla pingst eller karismatisk teologi. Den lär ofta att Gud talar till oss idag, antingen genom profeter eller uppenbarelser, eller genom drömmar, särskilda mirakler eller genom att verbalt tala till människor. Detta är villolära och inte sant.

På Bibelns tid talade Gud så, ofta genom särskilt utvalda präster och profeter som han sände för att predika Guds domar för folken, för att stå upp för Guds ord och kämpa mot synden bland Guds folk.

Den liberala karismatiska rörelsen har dock rätt på ett sätt – Gud talar idag! Jo, det säkert. Men inte genom drömmar, tilltal eller uppenbarelser – Utan genom sitt perfekta, bevarade bibelord!

God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds…” – Heb 1:1-2

Charity never faileth: but whether there be prophecies, they shall fail; whether there be tongues, they shall cease; whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away.” – 1 Cor 13:8-10

Det är alltså genom Bibeln som Gud idag talar till människan. Gud har sänt sitt ord och lovat att bevara det för alltid så att du genom Bibeln kan bli vis och få vägledning i ditt liv.

“Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.” Matt 24:25

“The fear of the Lord is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.”Prov 9:10

“Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.”Psalm 119:105

Avslutningsvis bör sägas att Bibeln format eller influerat i stora drag hela världens tänkande och därför innehåller mycket som refereras till i språk, litteratur, filosofi med mera.

Det tillhör alltså allmänbildning att vara någorlunda bekant med Bibelns innehåll.

“A thorough knowledge of the Bible is worth more than a college education.” – Theodore Roosevelt

Men för en kristen är det avgörande att vi läst Bibeln. Inte bara för vår tro, gudsrelation eller allmänbildnings skull. Utan också så att vi kan ge svar på tal till de som skymfar Gud och hans ord, så att vi intelligent kan argumentera mot Gudshatare och hädare idag när ignoransen hos kristenheten fått kristendomen att ses som något svagt och förlegat.

Till Kristi försvar!

Varför ska kristna läsa Bibeln?