Nationalister och den judiska agendan

Att Sverigedemokraternas väljarkår vurmar för främlingar är inte nytt. För Sverigedemokrater tycks det kvitta fullständigt om Sverige över huvud taget hade en svensk population, så länge som de som befolkar Sverige känner sig svenska och betalar skatt.

Detta gäller såklart även det så kallade judiska folket. Sverigedemokraternas judekopplingar har varit tydliga genom åren, varför deras nyligen genomförda liberalisering är föga förvånande. Men när man även ser nationalister ge de judiska inflytarna rum, gillningar och retweets måste man fråga sig vad det är som försiggår.

Är det rimligt att som svensk med den svenska nationens intressen i åtanke ta del av åsikter från människor vars trohet ligger hos en ockupationsmakt i mellanöstern? Är det rekorderligt av svenska nationalister att sprida liberal smörja, poster av homofiler, perverst material eller tankegods från människor med enbart dekadens och rikets moraliska förfall som mål? Givetvis ej.

Den judiska agendan i Sverige är tydlig. De ämnar svartmåla muslimer som folk, genom att sprida desinformation om islam för att därigenom få svensken att agera pro-judiskt, samt driva på den sexuella samhällsdegenereringen. Svensken blir svag och därmed kan judiska globalister ta över.

Tro inte att någon står på Sveriges sida bara för att de ger sken av att göra det. Dessa står på sin stams sida, och den är inte hemmahörande i Sverige.

Svensken är dock vaggad till sömns med bröd och skådespel, pekandes på muslimen som det stora problemet, medan judens antikristna och globalistiska agenda kan fortgå ostört.


Var försiktig med vem du sprider på internet

Nationalister och den judiska agendan