Sveriges överbefälhavare skämde ut sig i homofilmarsch

Den svenska försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén skämde ut sig när han dansade med homofiler på 2016 års så kallade “pridefestival” i Stockholm i Juli.

Bydén som tillträde som ÖB den 1 Oktober 2015 efter general Sverker Göransson förklarar sitt officiella närvarande med att “…det är en självklar manifestation för att visa var Försvarsmakten står.” (Försvarsmakten.se)

Bydén hänvisar alltså indirekt till Försvarsmaktens värdegrund, vilken dock självfallet inte uppmanar myndigheten att agera politiskt i sakfrågor. Stockholm pride är en ideell förening som arbetar för specifika politiska intressen, med en parad av sexuellt naket på offentliga platser (inför barn) under polisbeskydd. Det vill säga statligt subventionerad pedofili.

EFS-prästen Olof Edsinger problematiserade pride:s världsbild coh människosyn när Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor valde att förneka kristna värderingar och även hon närvara på pride i Stockholm. Edsinger beskrev pride såhär:

“På en annan del av sidan presenterar man det så kallade Kinkykvarteret som på ett särskilt sätt är ”ägnat åt fetisch/BDSM/läder-scenen”…” och “…relationen mellan hbtq-rörelsens krav och alla människors lika värde har för övrigt visat sig vara en svår nöt att knäcka, eftersom retoriken och verkligheten så ofta befinner sig på olika planeter.” (Läs mer här.)

Bydén och Försvarsmakten delar alltså den perverterade syn på sex och samlevnad som pride står för, det vill säga en fullständig sexualisering av samhället samt barn, och ett direkt motstånd till normal heterosexualitet och friska, traditionella familjevärderingar.

På bilden nedan syns Bydén skämma ut sig genom att i Försvarsmaktens namn dansa med homofiler på stan för skattepengar. Till vänster syns den svenska uniformen skändad med sodomiflaggan.

Vad säger Gud?

Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt.

Du skall inte ligga med något djur, så att du genom det blir oren. Inte heller skall en kvinna ställa sig framför ett djur för att para sig med det. Det är naturvidrigt.

Ni skall inte orena er med något av detta, ty med allt sådant har de hednafolk orenat sig som jag driver bort för er. Genom detta har landet blivit orenat, och jag har straffat det för dess missgärning, så att landet har spytt ut sina invånare. – 3 Mose 18:22-25

Gud kommer alltså att straffa Sverige för den vidriga omoralen, kanske just genom en fientlig ockupation.

Och vidare läser vi i Judasbrevet “Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld.” – Judas 1:7

Gud säger alltså att anledningen till att han i Jesu form kom till städerna Sodom och Gomorra för att förinta dem var att de följde onaturliga begär. Gud straffar sodomi med helveteseld, och han straffar även dem som deltar i andras ondskefulla handlingar.

pride-2016_077

Är ÖB bara dum, eller även sodomit & pedofil?

Sveriges överbefälhavare skämde ut sig i homofilmarsch