Abortfrågan är ingen kvinnofråga

Om abortfrågan har att göra med kvinnors rättigheter så har skolfrågor också det.

Eftersom det inte föreligger några biologiska skillnader mellan ett foster i livmodern och ett utanför, kan abortfrågan inte primärt vara en kvinnorättsfråga, utan en fråga om barns rättigheter. Annars borde samma logik ge kvinnor rätt att avliva barn också i skolåldern.

Det är skrämmande att svensk lagstiftning kommer så till korta att den enbart skyddar det redan födda barnet, men inte det ofödda, när bara semantik och omgivning skiljer dem åt.

Kalla det för vad det är, ett barn och inte ett foster. Den verkliga kvinnofrågan är snarare vem som tar ställning för flickors rätt till värdiga liv innan de föds?

Abortfrågan är ingen kvinnofråga