Hatet mot vita svenskar är ett problem vi måste agera emot

Man ser idag överallt en agenda som ämnar skuldbelägga och misstänkliggöra vita människor. Från media lyfts konstant röster om hur den stora samhällsfaran är den utbredda rasismen, det påstådda hatet mot invandrare, araber, afrikaner, judar och muslimer, inte sällan från något diffust mytomspunnet så kallat högerextremt håll. Men ingen talar om hatet mot den enda grupp människor i Sverige som det faktiskt systematiskt hetsas mot, även från maktens korridorer. Denna grupp som dessutom är den enda som bör ges företräde och skyddas i Sverige – nämligen de etniska svenskarna. 

I takt med att den förödande massinvandringen brett ut sig till numera alla Sveriges hörn har den mediala propagandan successivt tagit sig mer drastiska former. För några årtionden sedan påbörjades det svenska rasblandningsprojektet med statligt finansierade adoptionsprogram, något som inte minst visade sig ha traumatiska konsekvenser för de adopterade själva i form av identitetsproblematik, psykisk ohälsa och hög självmordsstatistik. (Detta är inte en kritik mot adopterade personer.) 

När svensken sedan vant sig vid närvaron av till fullo assimilerade latinamerikaner och afrikaner påbörjades så småningom asylinvandringen av fullständiga ras-och kulturfrämlingar vilka som grupp överhuvudtaget varken haft för avsikt att, eller för den delen lyckats med att assimileras till det svenska samhället. Denna ohejdade massimport av främmande människor från tredje världen har fortsatt tills idag, och ännu har ingenting gjorts för att hejda den, trots det paradigmskifte som skulle kunna sägas skett efter riksdagsvalet 2018 och den strängare retoriken från bland andra Moderaterna och Kristdemokraterna. Det har nämligen varit enbart det, tom retorik från en riksdag som aktivt fortsatt att förvärra den akut desperata situation som Sverige befinner sig i. 

Det verkar inte finnas några belägg för att judar, låt säga i Malmö som exempel, lever under någon som helst reell hotbild. Då och då rapporterar Bonnierkoncernen och statlig vänstermedia om något hakkors som klottrats eller någon som fått glåpord efter sig, men när har du någonsin hört om svenska judar, som ju själva verkar vara av uppfattningen att invandrarna från mellanöstern är deras hejdlöst våldsamma ärkefiender, blivit kontinuerligt rånade, våldtagna eller mördade av dessa andra invandrargrupper? Det sker givetvis inte. Dessutom har de alltid ett judiskt land att flytta till, men med tanke på att de inte gör det kan man anta att våldet mot dem är obefintligt. Men vart kan svenskar flytta?

Så våldsam är däremot svenskens situation. Gemene svensk lever idag med den ständigt överhängande risken för att drabbas av oprovocerat invandrarvåld. Hur många unga svenska pojkar har inte blivit förnedriningsrånade, pissade på och misshandlade helt oprovocerat av gärningsmän som är invandrare? Eller hur många svenska tjejer har inte blivit antastade eller våldtagna av invandrare för att sedan se rättssystemet stå handfallet eller ointresserat medan åtal läggs ner eller straffen blir lindrigare än för ringa stöld? Hur många svenska gärningsmän mördar och gruppvåldtar invandrarkvinnor? Har du hört om något sådant fall? Har du däremot hört om svenska kvinnor som blir gruppvåldtagna, mördade och dekapiterade av invandrare?

Det är inte en slump att svenskar idag står hjälplösa i sitt eget land. Den politik som varit rådande de senaste decennierna har premierat ras-och kulturfrämlingar till förmån för en globalistisk agenda där vita ska skuldbeläggas och vita samhällen förstöras så att makten effektivt kan flyttas helt ifrån folket till en internationell maktelit bestående av kapitalistiska intressegrupper och judiska lobbyorganisationer. För att kontrollera en vit majoritet krävs en splittring av kärnfamiljen genom pornografi, feministisk ideologi och marxistiska samhällsstrukturer; ett dekadent samhälle genom ghettokultur, offermentalitet, skulddoktrin, drogliberalism och ett avskaffande av statsreligionen till förmån för sekulär humanism; ett successivt tillintetgörande av den vita ursprungsbefolkningen genom massinvandring, låga födelsetal, raskvotering, våld och rasblandningspropaganda. 

På så vis är slutresultatet en etnisk svensk minoritet som föder extremt få barn, små och få familjer med svaga män som kuvats till närmast kastrering genom att hela sina liv demoniserats och feminiserats, utan några vidare familjeband eller skyddsnät att tala om, indoktrinerade pacifister, utan vare sig tro eller högre ideal. På andra sidan myntet finner vi invandrarfamiljer med många barn, släkter med hundratals eller till och med tusentals medlemmar med starka patriarkala hierarkier, stort våldskapital och utpräglad hederskultur, sammansvetsade genom gemensam tro och kultur, helt utan respekt för det svenska systemet. 

Sådant ser Sverige ut idag. Det ska inte förstås som en olycklig händelseutveckling utan en medveten politisk agenda som framgångsrikt lyckats infektera hela samhällskroppen. Det är ingenting som går att korrigera genom demokratiska val (Har man inte insett det än så är det nog för att man medvetet väljer att blunda för det). Vad ska man då göra som svensk?

Det enda som omgående kan förbättra svenskens situation är givetvis ett fullständigt asylstopp och repatriering av kanske ett par miljoner människor. Det lär dock knappast ske. Man har då valet att antingen stanna i Sverige eller att flytta till ett land där man inte riskerar drabbas av våldet mot vita. Det medför dock problemet att en större svensk migration i förlängningen bara påskyndar förfallet av Sverige och att situationen förvärras för de svenskar som stannar kvar. Även om det verkar sannolikt att svenskar i framtiden primärt kommer att vara ett folk i diasporan. 

Det vi faktiskt relativt enkelt kan göra är att dels flytta så långt ifrån de invandrartäta städerna som möjligt. Även om invandrarna finns i alla städer, är landsbygden generellt ingenting som attraherar dem. Det andra är att aktivt se till att öka vårt våldskapital. 

Detta är dubbelbottnat eftersom man dels själv behöver öka sin fysiska och mentala kapacitet (styrketräning och realistisk kampsport), och dels bygga upp ett väl sammansvetsat kontaktnät med likasinnade familjer och vänner. Man bör skaffa så många barn man över huvud taget kan och försöka förmå likasinnade att också flytta till den ort man själv flyttat till, samt aktivt bygga upp goda relationer med andra svenskar dit man flyttat. 

Detta är överkomligt, och skulle mycket väl kunna innebära att dina barn i framtiden kan bo i ett tryggt svenskt klustersamhälle dit invandrarvåldet inte når, där alla har ett ansenligt skyddsnät och därigenom våldskapital. En svensk kille kan inte rånas och misshandlas om han ständigt rör sig i sin kompisgrupp med fem andra killar som är rätt uppfostrade och har våldskapital genom träning et cetera.

Likaledes går unga pojkar och flickor trygga om det är väl känt att de har fäder, farbröder, äldre bröder, och kusiner med våldskapital eftersom detta är det enda språk de våldsverkande invandrarna förstår. Svensken ses idag av invandrare som en svag grupp som man kan ge sig på utan konsekvenser. Om inte det förändras kommer etniska svenskar inte ha något att sätta emot och situationen bli värre och värre.

Hatet mot vita svenskar är ett problem vi måste agera emot

7 thoughts on “Hatet mot vita svenskar är ett problem vi måste agera emot

 1. Thomas says:

  Gud tillåter detta att ske, massinvandring är en bestraffning från Gud:

  Deuteronomy 28:47
  47Because you did not serve the LORD your God with joy and gladness of heart in all your abundance, 48you will serve your enemies the LORD will send against you in famine, thirst, nakedness, and destitution. He will place an iron yoke on your neck until He has destroyed you.

  49The LORD will bring a nation from afar, from the ends of the earth, to swoop down upon you like an eagle—a nation whose language you will not understand, 50a ruthless nation with no respect for the old and no pity for the young. 51They will eat the offspring of your livestock and the produce of your land until you are destroyed. They will leave you no grain or new wine or oil, no calves of your herds or lambs of your flocks, until they have caused you to perish. 52They will besiege all the cities throughout your land, until the high and fortified walls in which you trust have fallen. They will besiege all your cities throughout the land that the LORD your God has given you.

  Lägg märke till hur invandrarna inte har någon “heder” och våldsför sig på barn och pensionärer, vilket tidigare kriminella inte gjorde till samma grad. Eftersom europeerna har lämnat Gud så har han i retur lämnat oss.

  Like

  1. AltarandIncense says:

   Du har nog rätt. Vi har ju själva röstat fram det och vurmat för det. Eller, iaf har väldigt få försökt att sötta stopp för det. Som du säger, som man bäddar får man ligga.

   Like

 2. Thomas says:

  När folk förnekar Gud och hans bud, så faller dom enkelt för satans lögner, vilket omfattar liberala idéer och mycket annat strunt. Vi behöver kunskapen som endast Jesus Kristus kan ge oss. Frukta Gud och Håll hans bud. Mina föräldrar har berättat om tiden när vi kunde lämna hus och bilar olåsta. Europa har blivit oerhört välsignad av Gud, kolla bara på våra flaggor, vi har kors på dom, eftersom vi var grovt kristna några decenier sedan. Den tiden är borta, vi har tagit Gud förgivet, och det är ingen chock att när vi överger Gud så kommer han tillslut överge oss. Tycker verkligen folk bör läsa gamla testementet mer så man kan få perspektiv hur Guds folk lyder honom, sedan börjar dom avfalla, och Guds bestraffning kommer starkt. Hatar verkligen vart vi är just nu, jag hoppas att växa i kristus och kunna proklamera hans ord på gatorna.

  Kan ej hitta din youtube nåmera, är den borta?

  Liked by 1 person

  1. AltarandIncense says:

   Amen, du gör många goda poänger. Min syn är den att tex hatet mot vita som sker i våra egna länder är just en invasion i likhet med det som sker i bibelberättelserna. Hade det varit kristet brödrafolk, eller ens sekulärt, så visst. Men när det rör sig om primart 3:e världens muslimer så ser jag inte hur man ska tolka det på annat sätt. Sedan ska man vara klar med att det är större än ett religiöst problem, det finns ett stort våldtäktsproblem hos de ortodoxt kristna etiopierna tex, det är således även ett samspel mellan ras/kultur osv.

   Jag bytte ju namn på youtuben som jag gjorde med bloggen, här är en länk, följ och kommentera gärna, det hjälper. Guds frid!https://www.youtube.com/watch?v=VzJgtXOfCKo&t=1074s

   Liked by 1 person

 3. Thomas says:

  Tror personligen att det inte finns någon politisk lösning, vi måste helt enkelt omvända oss och gråta ut till Gud. Nationalism är en välsignelse från Gud, är min tro.

  Liked by 1 person

 4. Thomas says:

  Psalm 33:11-12 The Lord’s plan stands firm forever. His thoughts stand firm in every generation. Blessed is the nation whose God is the Lord. Blessed are the people he has chosen as his own.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s