Min utveckling och sidans förändring

Jag började skriva den här bloggen 2015. Jag tror det var på hösten. Jag har ett minne av att jag var i dalarna och ägnade mig åt bibelläsning en kväll, och därefter kom att grubbla över det fruktansvärda tillståndet den svenska kristenheten befinner sig i.

Min utgångspunkt då var den fundamentalistiska baptismen vilken jag kom i kontakt med över internet och mina besök i USA. Jag försökte skriva inlägg som var rakt på sak och som syftade till att peka ut den synd som främst den svenska kristenhetens ledare ägande sig åt, och att uppmana kristna till en mer konsekvent bibeltrogenhet. Jag ville stå för en ren frälsningslära och informera om vad Bibeln lär även i kontroversiella ämnen.

Nu har det gått sju år sedan jag startade bloggen och jag har flera gånger frågat mig själv vilken riktning den bör gå. Jag kan från gamla inlägg bekräfta att jag skriver under på samma frälsningslära som jag hade då (med undantag för att jag sedan länge inte anser att man aktivt måste be frälsningsbön för att bli frälst). Dock har jag under de senaste cirka två åren reviderat min hållning i vissa läror.

I korthet kan sägas att jag under flera år noterade återkommande sekttendenser inom Andersonrörelsen. Detta i sin tur ledde till att jag alltmer slutade förhålla mig till den över huvud taget och för runt ett år sedan kände mig dristad till att fullständigt avsäga mig den rörelsen. I synnerhet dess företrädare och beteende, men även delar av dess teologi.

Jag har här ingen avsikt att försvara mig inför baptistfundamentalistiska teologiska uppfattningar. Jag anser att folk bör studera och bilda sig egna uppfattningar i enlighet med skriften, och är övertygad om att många läsare har omdöme och mognad nog att hantera meningsskiljaktigheter utan att för den sakens skull raljera enligt Andersonitisk anda.

Jag vill dock nämna de synsätt jag reviderat något efter att ha studerat bibeln under flera år, jämte ett studium av kyrkohistoria där jag kontinuerligt konsulterat flertalet pastorer och teologer, samt besökt ett antal olika kyrkotraditioner.

Primärt har jag idag svårt att se dopet och nattvarden som något symboliskt med tanke på de starka löften som i skriften är knutna därtill. Att hävda att Gud inte är verksam i dessa sakrament anser jag vara lika främmande för Bibeln som att förneka jungfrufödelsen eller skapelseberättelsen.

Utöver detta har jag fått en uppskattning för den historiska liturgin, det vill säga den mässa som kristna firat i tvåtusen år. Alla kyrkor har en liturgi, eller gudstjänstform. Att därför förkasta den teologiskt rika historiska mässan som förlegad eller tomt repetativ till förmån för en frikyrklig gudstjänstform som ser annorlunda ut men är i stort enhetlig i frikyrkor världen öven sedan ett par hundra år, anser jag är att vara fördomsfull och hemmablind.

Jag anser också att det baptistfundamentalistiska förhållningssättet gentemot andra är helt obibliskt. Det är bibliskt att peka ut synd, att tillrättavisa heretiker och villoläror även i hårda ordalag, men inte att vara direkt otrevlig, gå till personangrepp och bete sig elakt häcklande. Detta fenomen är ett tydligt tecken på en avsaknad av andens frukt och kristen mognad.

Med det sagt vill jag säga att jag har för avsikt att fortsätta driva den här sidan. Jag kommer dock att försöka fokusera lite bredare på kristna och teologiska ämnen, samt försöka skriva mer på engelska. Lite mer uppbyggande och lite mindre raljerande, utan att för den sakens skull kompromissa. Eftersom jag inte skriver under på vissa grundläggande baptistiska doktriner kommer jag antagligen även att ändra namn på bloggen.

Det är också till stort stöd om du som läsare delar bloggen med kristna vänner. Kommentera gärna om du har några frågor eller förslag.

Min utveckling och sidans förändring

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s