Öppen ursäkt till Tommy Dahlman

Jag skrev för ett år sedan en tanke angående att predikant Tommy Dahlman förmodades köpt sex. Min kritik var egentligen inte gällande honom som person, utan jag ansåg det nödvändigt att påpeka det ljumma och ohelgade skick i vilket den svenska kristenheten befinner sig i.

Om en predikant köper sex är det givetvis allvarligt i den meningen att hans föredöme och vittnesbörd smutsas ner. Jag vill ändock ta några rader att klargöra att jag anser det fullt förståeligt och mänskligt att en kristen faller i svår synd. Det kan hända den bästa, det hände Moses och Kung David.

I efterhand har jag gruvat mig över huruvida det var att så att säga sälla mig till skvallerpressen att skriva om det, även om mina intentioner som sagt var goda och ämnat till uppbyggelse för kristenheten.

Jag vill därför härmed öppet be om ursäkt för att eventuellt ha bidragit till något drev mot honom och hoppas Tommy att om du läser detta så kan du godtaga min ursäkt och bön för dig. Du är välkommen att skriva ett e-post till mig för vidare vänskapligt samtal.

“Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder.” – 1 Petrus 4:8

“Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.” – 1 Johannes 1: 8-10

Öppen ursäkt till Tommy Dahlman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s