Angående Youtubecensuren

Igår blev min kanal SwedishBaptist avstängd från Youtube. Detta utan förvarning, med motiveringen att Youtubes regelverk inte tillåter att man “glorifierar eller uppmanar till våld mot annan person emmer folkgrupp…” (Fri översättning).

Det står också att jag inte får öppna ett nytt konto. Det rör sig alltså om punktmarkering av åsiktsbrott.

I ärlighetens namn är jag inte förvånad över nedstängningen i sig, även om det inte framgår vilken video eller kommentar det rör sig om.

Jag har noterat en kraftig restriktion av i synnerhet alla sorters material som ens i det perifera ställer sig tveksamt gentemot judendomen eller judiska maktförhållanden.

Till exempel hade jag videor där kyrkofäder citerades angående deras syn på judendomen, och alla sådana videos samt predikningar av pastor Steven Anderson på ämnet togs bort av Youtube tidigare i år. Om det fakiskt är på den grunden som min kanal togs ner kan jag bara spekulera i, men det tycks sannolikt.

Visserligen attackerar och anmäler homolobbyn mina videor, men i regel agerar de hetskt och hotfullt, snarare än att vara taktiska.

De drastiska steg mot förakt för allt vad yttrande-och åsiktsfrihet som sociala medier lider av kommer ofrånkomligen att implodera. Deras plattformar blir obsoleta när diktatorisk förföljelse av vanligt folk införs som modus operandi för att underkuva och tukta människor till att lyda den politiskt korrekta socialmarxistiska åsiktsnormen.

Jag kommer att göra nya videor, men främst se över hur jag kan använda den här bloggsidan mer effektivt. It-kunskaper efterlyses!

Jesus som är sanningen segrar även över makthungriga sociala-medieföretag.

Guds frid!

Levi.

There is no peace, saith the LORD, unto the wicked.” – Is 14:14

Angående Youtubecensuren

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s