Varning för ständig polemik

Det stämmer att vi som kristna måste ta samhällsansvar. Vi måste stå upp för det goda, och säga ifrån när den här tidens ideal och värderingar i själva verket är mycket onda, förvrängda och störda.

“And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them” – Eph 5:11 (KJV)
 

Det samma gäller villoläror och falska profeter, folk som förvränger vad Bibeln lär och predikar falskheter. Då är det vår uppgift att peka ut dem och säga emot dem. Det är helt bibliskt.

“Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.” – 1 Joh 4:1

“Them that sin rebuke before all, that others also may fear.” – 1 Tim 5:20

“Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine.” – 2 Tim 4:2

Det är dock en smal väg där man bör vara aktsam så att man inte faller i ändera dike. 

“Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother’s eye.” – Matt 7:5

De flesta kristna idag, säger absolut ingenting alls emot den villfarelse och den ondska som propageras i samhället och marknadsförs som postmodern godhet. Då förnekar man Bibeln och i förlängningen Kristus.

Där vill man inte vara som kristen. Dit är man inte kallad. Man är kallad till frimodigt motstånd i rättfärdighet.

Å andra sidan måste man vara försiktig och granska sina egna avsikter. Är man driven av nitälskan för Herrens ord, eller av högmod, stolthet, uppblåst av sin kunskap? 

“Be not righteous over much; neither make thyself over wise: why shouldest thou destroy thyself?” – Ecc 7:16

Kristen tro kan aldrig främst drivas av polemik. Om du ständigt behöver något att vara emot, någon att säga emot, något att peka på och distansera dig ifrån för att därigenom finna din egna identitet i Kristus, så står det illa till med din tro. 

“But the end of all things is at hand: be ye therefore sober, and watch unto prayer. And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins.” – 1 Pet 4:7-8

Vi ska peka finger och döma rättfärdigt, men vi ska också akta oss själva och vara ödjuka. Vi är också kallade att leva i frid med människor så långt vi kan. Din tros motivation borde inte vara polemik, utan glädje i din frälsning.

“Rejoice in the Lord always: and again I say, Rejoice.” – Phil 4:4

“Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.” -Hab 3:18

“These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full.” – Joh 15:11

Varning för ständig polemik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s