Manligt arbetsideal i Bibeln

Bibeln lär ett hårt men rättvist arbetsideal. I Gamla såväl som Nya Testamentets skrifter betonas vikten av hårt arbete, i synnerhet för män.

“Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor.”2 Mose 20:9 (Svenska Folkbibeln)

“Gå bort till myran, du late, se hur hon gör och bli vis. Hon har ingen furste över sig, ingen tillsyningsman eller herre.

Hon bereder om sommaren sin föda och samlar under skördetiden in sin mat. Hur länge skall du ligga, du late? När skall du stiga upp från din sömn?

Sov ännu något, slumra lite till, lägg ännu en stund armarna i kors för att vila, så skall fattigdomen komma över dig som en rövare och armodet som en väpnad man.”
Ordspråksboken 6:6-11

Bibeln lär att vi ska arbeta sex dagar i veckan. Principen är att det är bra att vara driftig, och att den som arbetar förtjänat sin vila och sin mat. Men Bibeln är tydlig med att det är skam och förbannelse för den late som inte arbetar.

“När vi var hos er, gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller skall äta.”2 Tessalonikerna 3:10

“Men om någon icke drager försorg om sina egna, först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen.” 1 Timoteus 5:8 (1917)

Det är mannens ansvar att sörja för sin familjs behov, och det kommer gudsvälsignelse såväl som självrespekt av att göra det.

Dagens socialistiska förhållningssätt att arbete är ett nödvändigt ont finns inte att finna i Bibeln. Istället är attityden att det är något i grunden gott att arbeta.

Kristendomen lär att man ska ta ansvar för sin situation och sträva hårt med sitt arbete, en hård kamp i kontrast till frälsningens enkelhet. Det är i sakens essens manligt att arbeta hårt, vare sig det rör sig om fysiskt tungt arbete eller mentalt påfrestande sådant. Det vittnar om karaktär, förstånd och rättfärdighet.

Ordspråksboken säger “Av all möda kommer någon vinning,
tomt prat leder till fattigdom.”Ord 14:23 (SvF)

“Tjuven skall sluta stjäla och i stället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver.”Efesierna 4:28

I en tid när folk söker finna mening och lycka, är Guds uppmaning att arbeta hårt. Det kan låta som en tråkig lösning på dina problem, men en känsla av meningsfullhet och självrespekt kommer inte av festande eller kulturkonsumtion, utan av att göra rätt för sig.

Manligt arbetsideal i Bibeln

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s