Frälsning sker utan gärningar

”Ni herrar, vad skall jag göra för att bli frälst?” – Apostlagärningarna 16:30

När fångvaktaren desperat frågar Paulus och Silas, Jesu efterföljare, vad han måste göra för att bli frälst, dröjer de inte med svaret. De tvekar inte och det är ingenting oklart de förmedlar till honom.

Nej, istället är deras svar kristallklart och enkelt. Ändå är det denna lära, nämligen läran om hur man blir frälst, som är som mest kontroversiell bland de som bekänner kristen tro.

Anledningen därtill är arvssynden. Den gör att människan är oförmögen att låta bli att synda.

”Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.” – Romarbrevet 5:12 SFB

Vi syndar dagligen i tanke och i gärningar. Men ändå tror vi att vi själva kan vinna vår frälsning. Det kommer av stolthet, som är en synd som vår köttsliga människa delar med djävulen.

”Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.” – Jakobs brev 4:6

Det var Satan som först ifrågasatte Guds auktoritet och vad Gud sagt. I Edens trädgård sa Satan till Eva att människan kunde bli som Gud. Det är självdyrkan och stolthet, och den ursprungliga satanismen.

Bibeln lär i motsättning till detta att evigt liv, eller frälsning som det också kallas, är en gåva från Gud.

”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig” – Efesierbrevet 2:8-9

Frälsningen är ingenting som människan har förtjänat, utan något som Gud i sin nåd ger oss ovillkorliger när vi sätter vår tro till Jesus som den enda som kan rädda oss från vår synds helvetesstraff till evigt liv i himlen.

Man blir frälst helt utan gärningar, enbart genom vad Jesus gjorde på korset.

”Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa – kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.” – Rom 5:6-8

”Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.” – Rom 4:5

Skillnaden mellan den människa som är på väg till helvetet och den som är på väg till himlen är alltså inte hur mycket gott man gjort, hur ofta man går i kyrkan eller läser Bibeln, om man är döpt eller ej, ellr hur rättfärdigt eller dåligt man levt.

Skillnaden är enbart huruvida man satt sin tro på Jesus och blivit pånyttfödd och fått evigt liv från Gud, eller ej.

”Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.” – Johannes evangelium 3:18

Därför kan också Paulus och Silas svara den undrande fångvaktaren med de goda nyheterna:

”De svarade: ”Tro på Herren Jesus så blir du frälst…” – Apg 16:31

images (1)

Frälsning sker utan gärningar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s